Elektrische bestelbus

Subsidie voor emissieloze bestelbus

Datum: 18 juni 2021
Laatst bijgewerkt: 18 juni 2021
Door: André de Swart
Overweeg je om te investeren in een emissieloze bedrijfsauto of wordt je door werkzaamheden in bijvoorbeeld Amsterdam gedwongen om daar naar te kijken? Dan is het goed om te weten dat je hier sinds 15 maart subsidie voor kunt aanvragen. Uit een grove schatting blijkt dat het een voordeel op kan leveren van 14 procent.

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Elk jaar geldt er een maximum voor het budget. In de eerste week werd ongeveer 1,5 miljoen euro geclaimd van de 22 miljoen euro die in 2021 beschikbaar is. Wanneer je gebruik maakt van deze regeling ontvang je 10 procent van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10 procent van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto. De gekochte emissieloze bedrijfsauto moet drie jaar ononderbroken op jouw naam als subsidieontvanger staan.

Welke auto komt in aanmerking?
Op de bedrijfsautolijst SEBA staan merken en modellen (handelsbenamingen) van volledig emissieloze bedrijfsauto's. Daarvan is bij ons bekend dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's. RVO heeft de lijst samengesteld met informatie van importeurs en dealers. De autolijst helpt om snel inzicht te krijgen of de bedrijfsauto voldoet aan de voorwaarden.


Investeer je als ondernemer in een emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor zowel de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) als de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De SEBA mag je namelijk samen met de MIA krijgen. Binnen de SEBA wordt de MIA dus niet in mindering gebracht. Andere overheidssubsidies die je voor de koop van de bedrijfsauto's kreeg, wordt wel in mindering op SEBA gebracht. Denk daarbij aan lokale subsidieregelingen.

In een voorbeeld kan een auto van 85.000 euro, zonder btw, een netto-vergoeding opleveren van 11.750 euro. Hierdoor kost de auto nog maar 73.250 euro. De vergoeding bestaat uit 5.000,- euro (maximale SEBA) en MIA van 6.750 euro (grondslag 80.000 euro * 36 procent MIA * 25 procent belastingtarief).

Voorwaarden:

  • Wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Je kunt nog afzien van koop als je toch geen subsidie krijgt.
  • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag je niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
  • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan jou geleverd zijn en niet op je naam staan.
  • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst.
  • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van € 20.000 of meer. Let op: netto catalogusprijs en verkoopprijs zijn zonder btw. 


Meer informatie
"Of het voor jou als bedrijf verstandig is om gebruik te maken van de subsidie hangt echter van meer zaken aan", zegt André de Swart, van Cumela Advies. "Heb je bijvoorbeeld zonnepanelen? Gaat het goed samen met andere regelingen? Waar moet je werk uitvoeren? Ook loopt de subsidie tot en met 2025 waardoor het interessant kan zijn om naar het moment van investeren te kijken. Zo hebben we bijvoorbeeld elektrische accu's snel beter en goedkoper zien worden. Het kan daardoor goed zijn om nog even te wachten met investeren in emissieloze bedrijfsauto's." Mocht je er toch niet uitkomen dan raadt De Swart aan om contact op te nemen met de ondernemerslijn of met hem en hierover in gesprek te gaan.