volvo

Steun voor werktuigoplossingen met lage tot geen CO2-uitstoot

Datum: 19 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 19 februari 2021
Op 23 maart kunnen er weer subsidieaanvragen worden ingediend voor innovatieve werktuig- of transportoplossingen met lage tot geen CO2-uitstoot. Heb je interesse maak dan nu al een goed plan, zo adviseert André de Swart, adviseur bij Cumela Advies.

Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in de transport (DKTI-transport) ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of geen CO2-uitstoot en op thema's als elektrisch rijden en varen, rijden op waterstof en biobrandstoffen in transport, mobiele machines, zwaar wegverkeer en luchtvaart. "Een mooie kans voor cumelabedrijven", zo schat De Swart in. 

De regeling geeft invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30 procent van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49 procent in 2030 ten opzichte van 1990.

Demonstratie Klimaat Technologieën en Innovaties in de transport (DKTI-transport) ondersteunt een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer, waarvan de innovatie nog niet of nog maar pas op de markt is

"In deze 2021-ronde van DKTI-transport is het nieuwe onderdeel 'learning by using' ('Leren door Gebruiken') toegevoegd", zegt De Swart. "Bedrijven die samen kennis willen opdoen met de inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens of mobiele machines, kunnen met learning by using subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor experimentele ontwikkeling, voertuigen en tank- en laadinfrastructuur. Voor deze regeling kunt je van 23 maart 2021 tot 6 april 2021 subsidieaanvragen indienen. 

De DKTI-transport gaat nu voor de derde keer open. "Ervaring heeft geleerd dat er geen ruimte meer is voor reductie en de regeling volledig overgaat op zero emissie. Ook de circulaire bouwplaats en mobiele machines kunnen in aanmerking komen. Mocht je stappen willen zetten dan is het zaak om vóór 23 maart een goed plan te hebben en de aanvraag snel in te dienen", sluit De Swart af. Mochten ondernemers ondersteunen willen hierbij dan kan er altijd een beroep op hem of een van de andere adviseurs van Advies gedaan worden.