Krone prototype aanbouwhakselaar

Ketenregeling in de cao Groen, Grond en Infrastructuur

Datum: 13 januari 2021
Laatst bijgewerkt: 13 januari 2021
Door: Jacqueline Tuinenga
De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel arbeidscontracten bepaalde tijd maximaal achter elkaar gesloten mogen worden in welke termijn voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De ketenregeling in de cao Groen, Grond en Infrastructuur wijkt af van de wettelijke regeling, waardoor je na twee jaar een vast contract moet aanbieden.

Achtergrond
In de cao 2017-2019 was de termijn voor de ketenregeling van 24 maanden opgenomen. Op dat moment was dat ook de wet. De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) trad per 1 januari 2020 in werking, waarin de termijn voor de ketenregeling werd verlengd van 24 naar 36 maanden. Omdat er op dat moment geen cao was, gold ook voor de cumelasector de wettelijke regeling. Daardoor konden er toen maximaal 3 contracten gegeven worden in 36 maanden.
Vanaf 1 juli 2020 was er weer een cao, die qua tekst identiek was aan die van 2017-2019. Er was alleen een loonsverhoging afgesproken. Hierdoor was voor de cumelasector vanaf 1 juli 2020 weer een termijn van 24 maanden voor de keten van arbeidsovereenkomsten bepalend. Dit betekent dat er in een periode van 24 maanden maximaal 3 arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd kunnen worden aangegaan wil de werkgever zich kunnen beroepen op het einde van het dienstverband op de datum in de laatste arbeidsovereenkomst.
In de cao die is ingegaan per 1 januari 2021 is geen wijziging in de ketenregeling overeengekomen. De maximale termijn voor de ketenregeling is dus nog steeds 24 maanden, zoals in de cao tekst is opgenomen. In de periode tussen januari 2020 en juli 2020 (cao-loze periode), was de wettelijke termijn voor de ketenregeling van toepassing, 36 maanden. Sinds 1 juli 2020 geldt de ketenregeling uit de cao weer, 24 maanden. Van belang voor jouw is de datum waarop een arbeidsovereenkomst eindigt. De dan geldende regels bepalen welke termijn van toepassing is.

Voorbeeld:

  • Stel een arbeidsovereenkomst van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019
  • Dan een tweede arbeidsovereenkomst van 1 jan 2020 tot en met 30 juni 2020
  • Dan een derde arbeidsovereenkomst van 1 juli 2020 tot en met 31 januari 2021
  • Dan is deze werknemer op 1 januari 2021 in dienst voor onbepaalde tijd.

Advies, houd dus altijd rekening met een maximale termijn van 24 maanden. Je kunt niet anticiperen op een cao loze periode.