kompas analyse

Per arbeidskracht ruim € 237.000,- aan machines

Datum: 26 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 26 juli 2022
Tussen de verschillende typen cumelabedrijven bestaat er een groot verschil in het kapitaal dat is geïnvesteerd in machines. Terwijl dit bij grondverzetbedrijven per arbeidskracht € 172.000,- is, moet een agrarische bedrijf wel € 338.000,- per arbeidskracht investeren. Gemiddeld per bedrijf bedraagt de totale aanschafwaarde ruim € 3.800.000,-.
kompas analyse

De huidige boekwaarde van de machines is € 1.407.000,-, zo heeft bedrijfseconomisch adviseur Dieuwer Heins berekend. Dit komt neer op € 149.841,- per arbeidskracht. Gemiddeld schrijven de bedrijven € 286.700,- per jaar af. “De machines zijn daarmee gemiddeld 8,4 jaar oud. Bij veel bedrijven is veel materiaal aanwezig dat minder vaak wordt gebruikt en vaak ook ouder is. Daar tegenover staat het materiaal dat dagelijks wordt gebruikt, dat gemiddeld jonger zal zijn dan de genoemde 8,4 jaar.”

De afschrijvingen zijn gemiddeld 7,5 procent van de aanschafwaarde. Stel dat de restwaarde vijftien procent is, dan betekent dit dat een machine gemiddeld 11,3 jaar meegaat. Bij een restwaarde van nul procent praat je over 13,3 jaar”, aldus Heins.

Om het machinepark op orde te houden, moet er jaarlijks net zoveel worden geïnvesteerd als er wordt afgeschreven. Het betekent dus dat jaarlijks een bedrag van € 287.000,- nodig is voor vervangingsinvesteringen. In de praktijk zal dit fors meer zijn, omdat de machines sterk in prijs zijn gestegen. Uit ervaring weet Heins dat het gemiddelde investeringsbedrag op 130 tot 140 procent van de jaarlijkse afschrijving ligt. “Dit betekent een jaarlijkse investering van € 373.000,- tot € 400.000,-.”

De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 264 bedrijven die de jaarrekening 2020 aanleverden voor deelname aan Cumela Kompas. In deze cijfers is geen rekening gehouden met aanwezige stille reserves en boekwinsten.

Wil je meer te weten komen over de kengetallen van jouw bedrijf, doe dan mee aan Cumela Kompas en stuur een e-mail naar [email protected].