Aardappel akker

Aanpakken Phytophthora (Aardappelziekte) vraagt veel inzet komende maanden

Datum: 16 april 2024
Laatst bijgewerkt: 17 april 2024
Door: Maurice Steinbusch
De aardappelketen vraagt dit jaar en komende jaren veel aandacht. Zeker nadat er vorig jaar de grootste uitbraak in ruim 30 jaar plaatsvond. Een gezamenlijke inzet door alle partijen in de keten is nu noodzakelijk om de ziekte weer de baas te worden.
Probleem groter geworden.

Dat het vorig jaar zo’n probleem is geworden heeft meerdere oorzaken. In 2022 is er een variant opgedoken met  resistentie tegen een groep actieve stoffen. Spuitschema’s zijn daarop te laat aangepast in de loop van vorig jaar omdat er laat en beperkt over is gecommuniceerd. Bovendien is er sprake van een nat najaar waarbij veel verliesknollen zijn achtergebleven. De inzet is er nu op gericht om Phytophthora zo veel mogelijk in perken door preventie en haarden gericht en snel aan te pakken.

Aandacht voor hygiëne: naleven teeltvoorschriften

BO Akkerbouw roept op om gezamenlijk de schouders er onder te zetten om de ziekte in te dammen. Met nadruk wordt gewezen op het naleven van teeltvoorschriften:

  • Telers zijn wettelijk verplicht om na 15 april aardappelafvalhopen af te dekken en om opslag en haarden te bestrijden
  • Telers zijn ook verplicht om opslag van aardappelplanten in omgeving of volggewas te voorkomen omdat deze als waardplant kunnen functioneren en dus een potentiële infectiebron zijn.
  • Telers zijn ook verplicht om haarden direct te bestrijden. Zo wordt snelle verspreiding in een groter gebied voorkomen.
  • Zie je onafgedekte afvalhopen, grote ziektehaarden of percelen met veel opslagplanten? Dring aan op maatregelen bij de betreffende terreineigenaar. Mocht dit niet lukken dan, meld dit (anoniem) bij de NAK: 0527 – 635 350; [email protected]. Meldingen geven een beeld van de infectiedruk en zorgen voor controle op infectiebronnen.
Kleurenschema voor toets middelengebruik Phytophthora

Door combinaties van gewasbeschermingsmiddelen toe te passen en af te wisselen (‘alterneren’) blijft Phytophthora beheersbaar. Als hulpmiddel heeft de Taskforce Phytophthora hiervoor een kleurenschema opgesteld, waarin middelen zijn ingedeeld op basis van hun werkingsmechanisme. Met dit schema kunnen telers en loonwerkers toetsen of zij middelen goed afwisselen. De start van het nieuwe seizoen is hiervoor een ideaal moment.  

Door combinaties van gewasbeschermingsmiddelen toe te passen en af te wisselen (‘alterneren’) blijft Phytophthora beheersbaar. Als hulpmiddel heeft de Taskforce Phytophthora hiervoor een kleurenschema opgesteld, waarin middelen zijn ingedeeld op basis van hun werkingsmechanisme. Met dit schema kunnen telers en loonwerkers toetsen of zij middelen goed afwisselen. De start van het nieuwe seizoen is hiervoor een ideaal moment.

Het kleurenschema vind je via de volgende link.

Resistentievorming voorkomen

Combineren en alterneren voorkomt verdere resistentievorming bij Phytophthora. Afgelopen seizoen ontwikkelden Phytophthora-stammen resistenties tegen twee groepen actieve stoffen. De nieuwe strategie gaat dit tegen, zo bleek in diverse proeven en in de praktijk in Denemarken afgelopen jaar. Het kleurenschema biedt handvatten om tot een juiste middelenkeuze te komen. Aardappeltelers en loonwerkers kunnen het schema ook gebruiken om het geadviseerde schema van hun adviseur en leverancier te toetsen.

Andere onderdelen van de aanpak

Naast preventie is de inzet ook gericht om rassen met verbeterde resistentie te beschermen tegen doorbreken van deze resistentie.  Beslissingsondersteunende systemen (BOS) worden geadviseerd om het juiste spuitmoment nauwkeuriger te kunnen kiezen.

Meer informatie