Zo vier je veilig carnaval

12 februari 2020
Veilig werken op de werkvloer is belangrijk, maar ook tijdens het vieren van carnaval kun je dit beter niet vergeten. In sommige provincies speelt dit nu omdat er carnavalswagen gebouwd worden en er straks optochten gaan plaatsvinden. In deze optochten rijden ook trekkers en platte karren mee. Ook hier geldt: werk volgens de regels uit de Arbowet.

Tijdens de bouw:

Risico’s op brand
Bij de bouw van de praalwagens bestaat het risico op brand door de gebruikte materialen en door las- en slijpwerkzaamheden. Als er geen vluchtwegen zijn of als deze niet goed bereikbaar zijn, kan dit de situatie verergeren. 

Tijdens de optocht: 

Risico op vallen en kantelen
Een ander risico is het vallen van hoogte. Dit ligt vooral op de loer bij de bouw van grote en hoge praalwagens. Ook bij de optocht kan iemand van een praalwagen vallen en onder de rijdende wielen terechtkomen. Een topzware praalwagen kan tijdens de optocht kantelen. Het komt ook voor dat wagens doormidden breken of dat de remmen het begeven. Het gebruik van alcohol en drugs verhogen de risico’s. Het besturen van een trekker onder invloed van alcohol of drugs is dan ook uit den boze.

Adviezen

 • Zorg bij de bouw en tijdens de optocht voor een geschikte en gekeurde brandblusser in de directe nabijheid.
 • Maak afspraken over de veiligheid, zoals werken op hoogte, en niet lassen en slijpen in de omgeving van brandbare materialen en of mensen.
 • Zorg dat tijdens de bouw persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen. Voorbeelden zijn: draag bij slijpen een veiligheidsbril en gehoorbescherming, draag bij het spuiten van verf met een spuitbus adembescherming voorzien van een filter en bij het werken met scherpe messen voor snijbestendige handschoenen.
 • Gebruik geen alcohol of drugs bij het bouwen en rijden in de optocht.
 • Zorg voor een goede stabiliteitsberekening van de praalwagen.
 • De bestuurder van de wagen of het trekkend voertuig moet minimaal 18 jaar zijn en in het bezit van een voor deze wagen of trekkend voertuig geldend geldig Nederlands rijbewijs.
 • Draag de veiligheidsgordel op de trekker.
 • Laat geen personen meerijden op de trekker als er geen geschikte bijrijderszitplaats is.
 • Trek per trekkend voertuig maximaal één wagen.
 • Ieder trekkend voertuig moet begeleid worden door twee begeleiders. Bij een carnavalswagen langer dan twaalf meter (inclusief trekkend voertuig) moeten er twee begeleiders naast en twee begeleiders achter de wagen lopen.
 • Als er een spoorwegovergang wordt gepasseerd mag de wagen maximaal 18,75 meter lang zijn, inclusief trekkend voertuig.
 • Zorg dat het gedeelte waar personen kunnen staan maximaal twee meter boven het wegoppervlak is.
 • Personen op de carnavalswagen moeten achter een stevige omheining of reling staan.
 • Rij niet met hoogwerkers en shovels in de optocht.
 • Houd toezicht op de gemaakte afspraken.

De eerste carnavalsoptocht in Noord-Brabant vindt plaats op 15 februari. Veel plezier!

 

 

 

Auteur: Corina van Zoest-Meester