wateroverlast scheppen

Wat kun je doen bij onwerkbaar weer?

Datum: 12 juni 2024
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2024
De weersomstandigheden worden steeds extremer, zoals de afgelopen maanden met overvloedige regenval. Dit heeft effect op een groot deel van onze sector. Als werknemers niet kunnen werken door het weer, dan kun je in sommige gevallen aanspraak maken op een WW-uitkering voor onwerkbaar weer. In de cao Groen, Grond en Infrastructuur (artikel 31) lees je alles over de regeling onwerkbaar weer. In dit artikel vertellen we hier meer over.
Wat is onwerkbaar weer?

Er is sprake van onwerkbaar weer als de (gebruikelijke) werkzaamheden als gevolg van buitengewone natuurlijke omstandigheden niet verantwoord en/of veilig door de werknemer uitgevoerd kunnen worden of als de kwaliteit van de (gebruikelijke) werkzaamheden als gevolg van de hiervoor bedoelde omstandigheden niet geborgd kan worden. Hier onderscheiden we drie situaties:
 

  1. Vorst, ijzel, sneeuwval: wachttijd 2 werkdagen (periode van 1 nov t/m 31 maart)
  2. Overvloedige regenval: wachttijd 19 werkdagen per kalenderjaar
  3. Hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden: wachttijd 2 werkdagen per kalenderjaar

Als werkgever ben je verplicht om het feitelijke loon door te betalen als een werknemer als gevolg van weersomstandigheden zijn werk niet kan verrichten (artikel 31 - lid 2). De werknemer is wel verplicht om andere werkzaamheden te verrichten en in te stemmen met aangepaste werktijden, zonder aanspraak te kunnen maken op een onaangename urentoeslag. Is er geen vervangend werk en kan het werk niet uitgevoerd worden door één van de bovengenoemde drie uitzonderlijke situaties? Dan kan de werkgever aanspraak maken op een WW-uitkering van het UWV. Bekijk hier de handleiding voor het aanvragen van de uitkering.

Overvloedig regenval

Van overvloedige regenval is sprake als het in het postcodegebied waar de werknemer werkzaam is het op een werkdag tussen 7.00 en 19.00 uur tenminste 300 minuten regent. Dan geldt een wachttijd van 19 werkdagen.

Zorg dat je bewijs verzameld zoals foto’s van de omstandigheden in het veld, een brief of mail van de opdrachtgever of screenshots van het weerbericht.

Buitengewone natuurlijke omstandigheden

Bij buitengewone natuurlijke omstandigheden geldt een wachttijd van 2 werkdagen. We spreken over buitengewone natuurlijke omstandigheden in deze situaties:
 

  • Wateroverlast ten gevolge van overstroming van rivieren, sloten en dergelijke.
  • Regelmatige regenval en/of stortbuien waardoor het werkobject niet toegankelijk is óf wanneer het werkobject wel toegankelijk is, maar uit kwaliteitsoogpunt de opdrachtgever geen toestemming geeft het werkobject te betreden.
  • De opdrachtgever het werk heeft stilgelegd omwille van de veiligheid van de werknemers of omdat de kwaliteitsnormen niet gehaald kunnen worden wegens de weersomstandigheden.

Welke situatie je opvoert bij het UWV, hangt af van de omstandigheden waar je mee te maken hebt. Het is sowieso belangrijk dat je dagelijks vóór 10 uur een melding maakt bij het UWV van onwerkbaar weer en dat je bewijs verzameld voor je melding. Denk hierbij aan foto’s van de omstandigheden in het veld, een brief of mail van de opdrachtgever of screenshots van het weerbericht.

Neem contact met ons op!

Heb jij veel last van de weersomstandigheden, zoals werk dat stilligt of medewerkers waar je geen werk voor hebt? Neem contact op met de Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of [email protected]

Wij bieden graag een luisterend oor en denken met je mee over mogelijke oplossingen. Je kunt bijvoorbeeld ook twee vakantiedagen aanwijzen tijdens de wachtdagen, als je dit opneemt in je arbeidsreglement. Inzetten van ATV-dagen of opnemen van tijd voor tijd zijn ook mogelijkheden die je met je personeel kunt bespreken.