vertrouwen

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag voor alle medewerkers in groen, grond en infra

Datum: 28 juni 2022
Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
Je medewerkers kunnen op het werk te maken krijgen met ruzie, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie. Volgens de Arbowet ben je als werkgever verplicht om je medewerkers te beschermen tegen dit ongewenste gedrag, en hiervoor een beleid op te stellen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een onderdeel zijn van dat beleid.

Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, maar neemt geen standpunt in.

Vertrouwenspersoon voor de sector

Pas je de cao Groen, Grond en Infrastructuur toe? Dan kunnen je medewerkers gebruik maken van de vertrouwenspersoon van Stigas. De kosten draagt Colland. De vertrouwenspersoon is te bereiken via Stigas, telefoon: 085 – 044 07 00, optie 1 of e-mail: [email protected].

Eerste opvang en meer

Stigas heeft zes opgeleide vertrouwenspersonen in dienst. Zij kunnen het volgende voor jou en je medewerkers betekenen:

  • de eerste opvang van werknemers die hulp en advies nodig hebben. Dit kan telefonisch, maar ook op een veilige plaats buiten het bedrijf
  • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • slachtoffers informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures doorverwijzen naar een ander instantie, bijvoorbeeld een mediator
  • het management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren op een beveiligde plaats
Informeer je medewerkers

Informeer je medewerkers, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg, op het bestaan van de vertrouwenspersoon en geef de contactgegevens aan je medewerkers door. Vertel wanneer je een vertrouwenspersoon kunt bellen en wat hij of zij dan doet. Er is een poster waarmee je je medewerkers over het bestaan van de vertrouwenspersoon kunt informeren. Je kunt deze flyer hieronder downloaden. Print hem uit en hang hem op een goed zichtbare plaats in het bedrijf. Denk aan de centrale hal, de kantine of de toiletten.