laptop

Verenigingsbestuur verhoogt contributies met 7%

Datum: 6 februari 2024
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2024
Door: Hans Verkerk
Voor het bepalen van de verhoging van de contributies heeft het Verenigingsbestuur gekeken naar de inflatiecijfers van de afgelopen twee jaar en de contributieverhoging van 2023. In onderstaande figuur is zichtbaar dat de inflatie in oktober 2022 14,3% was. Het Verenigingsbestuur heeft er toen voor gekozen om de contributies niet met ruim 14%, maar met 7% te verhogen.
Inflatie

In oktober 2023 was de inflatie -0,4 procent. Om toch de inflatie van het jaar daarvoor goed te maken heeft het Verenigingsbestuur besloten om de contributies met ingang van 2024 opnieuw te verhogen met 7%. Daarmee stijgt de contributie over deze twee jaren heen met ruim 14%, wat overeenkomt met de inflatie over die twee jaren.