mest uitrijden

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd en geactualiseerd

Datum: 18 juli 2023
Laatst bijgewerkt: 19 juli 2023
Door: Manon Jansen
Op 6 juli is de actualisatie van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de Staatscourant gepubliceerd. Er worden in deze actualisatie een aantal reststoffen aan de mestwetgeving toegevoegd en ook worden analyseprotocollen voor dierlijke mest en andere meststoffen in lijn gebracht met de huidige standaarden in meetmethoden.

Geen dubbele analyse meer nodig voor mineralenconcentraat

Eén wens van Cumela hierbij was het wegnemen van de verplichting tot dubbel analyseren bij mineralenconcentraten vanwege een overlap in wettelijk voorgeschreven meetprotocollen. Enkele jaren geleden hebben we samen met bestuurslid van de sectie meststoffendistributie, Han Kuunders onderbouwd dat de dubbele analyse nooit tot verschillende resultaten leidt en dus niets toevoegt. Deze dubbeling is nu eindelijk uit de uitvoeringsregeling gehaald. Dit voorkomt dubbele kosten bij het analyseren van mineralenconcentraat. Cumela is blij dat onze praktijksignalen eindelijk zijn verwerkt in deze actualisatie.

Alle wijzigingen in de regeling