Toolbox

Machines en het milieu

Datum: 8 augustus 2008
Laatst bijgewerkt: 24 maart 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Het werken met grondverzet- en landbouwmachines heeft invloed op het milieu. Denk aan de uitstoot van uitlaatgassen, geluid en lekkage van oliën, vetten en brandstoffen. Een milieuverontreiniging kan zich voordoen bij gebruik of onderhoud van machines in ‘het veld’, zoals agrarisch en natuurterrein, een bouwplaats en de bedrijfslocatie. Deze toolboxmeeting behandelt de belangrijkste aandachtspunten ter voorkoming van ongunstige milieueffecten bij het werken met grondverzet- en landbouwmachines.