crow, graven klein

Toolbox: Wat te doen bij schade aan kabels en leidingen

Datum: 17 juli 2019
Laatst bijgewerkt: 15 december 2023
Door: Corina van Zoest-Meester
Zorg dat je zorgvuldig en veilig in de grond werkt, maar weet ook wat te doen in geval van schade en met wie je dan contact opneemt. Laat je dus goed instrueren.

Graafschade: Veiligheid eerst!

• Leg direct de werkzaamheden stil en beoordeel de situatie. Waarborg de veiligheid van jezelf en anderen
• Meld de schade bij de netbeheerder of laat dit doen door de uitvoerder Volg de aanwijzingen van de netbeheerder op
• Informeer je werkgever en overleg welke acties nodig zijn om veilig door te werken.

Bij uitstromend gas

• Wees alert op ontstekingsbronnen
• Bel 0800-9009 (gratis) voor melding bij de netbeheerder en eventueel 112
• In de buurt van bebouwing is er kans op gasophoping: waarschuw altijd de brandweer! Zet de schadelocatie af en houd mensen op veilige afstand
• Dek een gaslek nooit af, want je weet niet welke weg het gas dan weet te vinden.

Wat leg je vast?

• Leg vast wat er is gebeurd. Gebruik hiervoor een graafincidenten formulier (zie kader) Maak ter plaatse foto’s om de situatie en de aard van de schade vast te leggen
• Leg op de Klic-tekening vast waar de schade is ontstaan, het liefst met GPS-positionering
• Houd bij wie het herstel uitvoert, hoe lang het duurt en hoe het wordt gedaan. Maak foto’s Leg alle gesprekken, telefoontjes etc. vast: wie heb je
gesproken, wanneer en op welke tijd?

Wat leer je ervan?

Vertel eerlijk het volledige verhaal aan jouw baas. Geef jouw mening over de oorzaak van de schade en wat er beter had gekund. Probeer er van te leren en de lessen ook met je collega’s te delen, bijvoorbeeld in een overleg/toolbox. Dan help je mee schades en vertraging in de toekomst te voorkomen.

Het graafincidentenformulier

Bij een graafschade komt nogal wat administratie kijken. Met het graafincidentenformulier kunnen veel gegevens al aan de sleuf worden ingevuld. Aankruisen volstaat en er hoeft weinig te worden geschreven. Op kantoor kan het formulier verder aangevuld worden en is het klaar voor gebruik.

Digitale toolboxen

Alle toolboxen zijn ook digitaal te gebruiken via de Veilig Vakwerk-dienst. Ga voor meer informatie naar: www.veiligvakwerk.nl

Colland klein

Voor meer informatie over veilig werken kijk je op www.agroarbo.nl. Deze toolbox is mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.