crow, graven klein

Toolbox: als uitvoerder schade aan kabels en leidingen voorkomen

Datum: 8 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 7 november 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
Ook als uitvoerder moet je jouw bijdrage leveren aan het voorkomen van schade aan kabels en leidingen. Jij bent het eerste aanspreekpunt op de werklocatie. Maar wat dóe je om vertraging, schades of zelfs persoonlijke ongelukken te voorkomen.

Voorbereiding

 • Bespreek met de werkvoorbereider wat hij van jou verwacht en wat jij van de werkvoorbereider verwacht. 
 • Ken het maatregelenplan van de opdrachtgever. 
 • Controleer of de Klic-melding gedaan is en beoordeel welke gevolgen dat heeft voor de uitvoering van het werk. 
 • Lees de kabel- en leidingtekeningen en de verslagen van gesprekken met netbeheerders.
 • Ken de werklocatie en weet je wat je kunt tegenkomen.
 • Beoordeel de kans op schade aan kabels en leidingen door handmatig werk en gronddruk van machines.
 • Regel het werk volgens de CROW 500-richtlijn.
 • Beoordeel wie dit werk veilig kan uitvoeren en plan voor iedereen een voorlichting in. De voorlichting bevat informatie en hulpmiddelen om het werk op een goede en veilige manier uit te voeren. Het gaat dan in ieder geval om:
 1. Complete, actuele en toepasbare Klic-tekeningen.
 2. Informatie over kabels en leidingen.
 3. Instructie over het werken bij al dan niet opgespoorde kabels en leidingen.
 4. Instructie over hoe te handelen in een onverwachte situatie of bij schade.

Tijdens het werk

 • Zorg dat je bereikbaar én aanspreekbaar bent voor de mensen op de werklocatie.
 • Motiveer de mensen om je heen: eén compliment doet meer dan tien waarschuwingen. 
 • Luister naar de mensen om je heen en neem ze serieus.
 • Accepteer een redelijk ‘nee’ en dwing niemand om iets te doen wat ze niet willen.

Stop en overleg met jouw baas, opdrachtgever of de netbeheerder als: 

 • Je ergens anders dan binnen het werkgebied de grond in moet gaan. Dit vraagt nieuwe voorbereiding.
 • Je de ondergrond niet vertrouwt of als de situatie niet meer duidelijk is. 
 • Je de situatie niet zelf kunt oplossen.
 • De omstandigheden onmogelijk zijn om door te gaan.

Toch schade? Neem je verantwoordelijkheid

 • Laat putten en sleuven open en overleg met de netbeheerder.
 • Meld kleine schades of een afwijkende ligging. 

De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) 
Controleer voor je begint of al deze vragen beantwoord zijn:

 1. Zijn alle voorbereidingen (zie boven) getroffen? 
 2. Is de situatie in de ondergrond duidelijk?
 3. Zijn alle mensen aanwezig en weet iedereen wat hij moet doen? Ook in een onverwachte situatie?
 4. Ben je bereikbaar? Zo nee, met wie kan dan contact worden opgenomen?

Wat te doen bij graafschade

Heb je graafschade veroorzaakt? Maak foto’s van de schade en de situatie ter plaatse om de feiten vast te leggen. Je kunt vervolgens de schade melden bij jouw verzekeraar met een ingevuld Graafincidentenformulier, eventueel samen met relevante KLIC-tekeningen en dergelijke. Je kunt facturen en andere correspondentie van schadelijdende partijen aan de verzekeraar doorsturen.

Indien de schade tot een gevaarlijke situatie leidt en/of de schade is omvangrijk, neem dan direct telefonisch contact op met je verzekeraar!

Digitale toolboxen

Alle toolboxen zijn ook digitaal te gebruiken via de Veilig Vakwerk-dienst. Ga voor meer informatie naar: www.veiligvakwerk.nl

Colland klein

Voor meer informatie over veilig werken kijk je op www.agroarbo.nl. Deze toolbox is mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.