elektrische, doosan, staad, 2022

SSEB 2024. Hoe werkt het en wat verandert er?

Datum: 29 januari 2024
Laatst bijgewerkt: 8 februari 2024
Door: André de Swart
Op dinsdag 5 maart opent er weer een nieuwe ronde voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Je goed voorbereiden doe je onder meer door het webinar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(RVO) te volgen. Hier leggen we je uit waar het om gaat en delen we een rekenvoorbeeld met je.
Wat houdt de regeling in?

De SSEB bestaat uit verschillende onderdelen. Die zijn: Aanschaf, Retrofit en Project experimentele ontwikkelingen en Innovatie. 

De bedragen per onderdeel:

  • € 36.000.000,- voor Aanschaf.
  • € 10.000.000,- voor Retrofit.
  • € 9.000.000,- voor Project experimentele ontwikkelingen.
  • € 1.000.000. voor Innovatie.

 

Aanschaf

Voor  SSEB Aanschaf komt € 36.000.000,- beschikbaar. Met dit geld kun je emissieloze bouwmachines aanschaffen. Let op: onder de regeling van 2024 gaat het om maximaal 30 procent.

Retrofit

Voor  SSEB Retrofit komt € 10.000.000,- beschikbaar. Retrofit houdt in dat je een pas aangeschafte of gebruikt bouwwerktuig emissiearm (uitstootarm) of emissieloos maakt. Deze regeling vermindert de stikstofuitstoot in de bouw. Onder de regeling vind je een indeling van machines op categorie. Per categorie kun je zien of gebruik mag maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). 

Ook verschilt het percentage subsidie per categorie. Soms bedraagt de subsidie 30 procent en soms 50 procent voor het midden- en kleinbedrijf.

Project experimentele ontwikkelingen en Innovatie

Dan is er nog SSEB Project experimentele ontwikkelingen. Geld om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen. In totaal € 9.000.000,- . Als vierde onderdeel kun je een beroep doen op de SSEB Innovatie. Dit laatste geld staat klaar voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur die daarbij hoort. Het budget: € 1.000.000,-.

Zitten er grenzen aan het bedrag per machine of bedrijf?

Ja. Het maximale subsidiebedrag per bouwmachine staat op € 300.000,-. Er geldt ook een grens per onderneming. Zo kan die maximaal € 1.000.000,- aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. 

Staat het budget vast?

Nee, het totale budget wordt pas definitief als de Eerste en Tweede Kamer het hebben goedgekeurd.

Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) opent 26 maart

Een regeling die goed past bij cumelabedrijven is de Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) 2024. Die kun je inzetten voor een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtwagen. De regeling gaat open op dinsdag 26 maart 2024 en heeft een budget van € 45.000.000,-

Ook in deze regelingen verlaagde de overheid sommige percentages. Het gaat dan om N2 bakwagen en regeling voor grote bedrijven. Voor andere voertuigen zoals N3 bakwagenchassis blijven de subsidies, voor middelgrote ondernemingen, redelijk in stand. Voor vrachtwagens kun je daardoor beter voor de AanZET regeling kiezen. 

Welke verschillen zijn er ten opzichte van 2023?

In 2023 kregen midden- en kleinbedrijven nog 50 procent van de meerkosten vergoed. In 2024 is dit nog maar 30 procent. Dit is een belangrijke inperking. Waarom dit zo is valt op te maken uit het rekenvoorbeeld hieronder.  

Rekenvoorbeeld

Een klein bedrijf koopt een bouwmachine met een batterijpakket met een continu elektrisch vermogen (≥ 100 kW). De algemene informatie:

  • € 593.000 investeringskosten rupsgraafmachine.
  • € 163.000 aanschafprijsreferentie van de machine.
  • 525 kilowattuur (kWh) accucapaciteit.
  • 130 kilowatt (kW) continu elektrisch motorvermogen.

Het gaat om een midden- en klein bedrijf, daarom bedraagt de subsidie 30 procent van de meerkosten. 

De uitleg
De meerkosten zijn bepaald met de referentiemethode: Investeringskosten € 593.000 – referentiekosten € 163.000 = Meerkosten € 430.000.  30 procent van € 430.000 is € 129.000. 

Het forfaitaire percentage Milieu-investeringsaftrek (MIA) van 11,25 procent berekenen ze standaard over de investeringskosten van de emissieloze bouwmachine. Dat gaat af van het subsidiebedrag. In dit voorbeeld wordt er 11,25 procent over € 593.000 berekend = € 66.712,50.

Het SSEB bedrag wordt dan: € 129.000- € 66.712,50 = € 62.287,50.

Bij de regeling in 2023 met 50 procent vergoeding kwam de SSEB uit op € 148.287,50 zijn. De vergoeding onder de SSEB neemt in dit voorbeeld af met 58 procent!

Stel dat je de maximale subsidie van € 129.000 binnenhaalt. Dit is maar voor een paar bedrijven aan de orde. Dan kost een zero-emissiemachine nog altijd € 593.000 – € 129.000 = € 464.000 ten opzichte van de referentiemachine € 163.000.  Het is aan jou om te bepalen of je hiermee uitkomt. Mocht je twijfelen bel dan met met Ondernemerslijn of met Cumela Advies. Wij nemen graag alles met je door. 
 

Luister op 1 februari mee naar webinar over SSEB