Geasbescherming

Ruimte voor gewasbescherming blijft

Datum: 24 november 2023
Laatst bijgewerkt: 24 november 2023
Uit Europa komen deze dagen hoopgevende berichten voor toepassers van gewasbeschermingsmiddelen. Was er vorige week al het nieuws dat de toelating van glyfosaat weer voor 10 jaar wordt verlengd, deze week kwam daar het Europese Parlement bij, dat het voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verplicht te reduceren wegstemde.

Het verlengen van de toelating van glyfosaat was de uitkomst van een lange procedure waarbij er weer nieuw onderzoek werd gedaan naar mogelijke negatieve effecten voor de gebruiker en de omgeving. In geen van de wetenschappelijke onderzoeken werd echter vastgesteld dat er een verband is met het ontstaan van de ziekte van Parkinson of een verhoogde kans op kanker bij de gebruikers. Desondanks waren de lidstaten verdeeld over de verlenging van de toelating. Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid was voor een verbod besloot de Europese Commissie de toelating gewoon te verlengen.

Minister Adema kondigde in een reactie op de toelating wel aan, dat hij vervolg onderzoek laat doen naar de relatie met de ziekte van Parkinson en dat hij de toelating wil beperken tot toepassingen waar glyfosaat onmisbaar is.

Geen reductie

Een erfenis vanuit de Green Deal van  Frans Timmermans was een voorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030 verplicht te halveren. Dit voorstel was door zijn opvolger na een groot aantal amendementen vanuit het Europees Parlement al aangepast tot het verminderen met 25 procent. Toen dat ook geen meerderheid leek te halen werd nog gepoogd het voorstel te redden door de termijn te verlengen naar 2035. Echter ook dit voorstel werd afgelopen week weggestemd door het Europese Parlement. Daarmee is het voorstel voorlopig van tafel en gaat de Europese Commissie kijken of er toch nieuwe wetgeving moet komen.