bouwplaats

Prijsstijgingen houden voorlopig aan

Datum: 14 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 14 januari 2022
Door: Bas Mumsen
Wat zijn je verwachtingen voor dit jaar? "Positief", zo klonk het antwoord van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven in agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek op de vraag van Fedecom. Dit antwoord geven ze mede in reactie op de al eerder doorgevoerde en aankomende prijsstijgingen. Geen goed nieuws voor de cumelasector. Of het hierbij blijft valt nog te bezien omdat ook in deze sector het vinden van arbeidskrachten een aanhoudend probleem is.

Fedecom, branchevereniging van fabrikanten, importeurs en dealerbedrijven, onderzocht de stemming onder haar leden. Hoe kijken ze terug op 2021 en nog belangrijker wat verwachten ze voor 2022. De antwoorden brengen onder meer aan het licht dat de leden van Fedecom rekening houden met een verdere prijsstijging. Zo houdt 90 procent er rekening mee dat prijzen de komende maanden verder oplopen. Dit in navolging op logistieke verstoringen en schaarste, waardoor de levering van machines een opgave blijft.  

Bezetting 
Een ander knelpunt blijft het vinden van voldoende goed gekwalificeerd personeel. "Ruim de helft van de deelnemers heeft vacatures openstaan." Vooral in de tweede helft van 2021 rekenden de dealerbedrijven op een betere bezetting, alleen werden de verwachtingen niet waargemaakt. Nu kijken ze hoopvol naar 2022, maar waarop de aanname gebaseerd is dat het dan wel lukt om meer personeel te werven is niet duidelijk.   

Beter ging het bij de fabrikanten die er wel in slaagden om de bezetting aan de lijnen te vergroten. Die bezetting hopen ze de komende maanden op peil te houden. Combineer je dit echter met de vraag om meer arbeidskrachten in aanloop naar de verwachte afzetgroei dan zie je ook hier dat er per saldo geen verbetering is in de bezetting 

Binnenlandse markt
Over het geheel zijn de fabrikanten en importeurs duidelijk positiever dan de dealers over de orderpositie binnenland. Dat zien we terug in de waardering van het afgelopen halfjaar als in de verwachtingen voor het komende halfjaar. De dealerbedrijven zijn minder optimistisch over de binnenlandse verkopen, zowel bij verkoop van nieuwe, gebruikte machines als bij de onderdelen.

Voor 2022 verwachten de bedrijven dat het bedrijfsresultaat zich gelijk tot iets beter gaat ontwikkelen. Door de coronacrisis en het nieuwe regeringsbeleid zijn de mechanisatiebedrijven nog duidelijk afwachtend.