De nieuwe John Deere 7R 350 is met nominaal 257 kW (350 pk)  het nieuwe topmodel.

Onmogelijk verhaal: wie betaalt de schade

Datum: 1 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 13 juli 2020
Door: Herman Arissen
Het kan gebeuren: op je erf wordt de auto van een medewerker beschadigd. Een gewone verzekeringskwestie of een verhaal met onverwachte wendingen? Hierbij een aantal verzekeringswegen om tot de beste oplossing te komen.

De casus is als volgt. Op je terrein staat een auto van een werknemer geparkeerd. Je rijdt met je trekker tegen deze auto aan. Je werknemer meldt de schade bij zijn cascoverzekeraar en krijgt het schadebedrag onder inhouding van het eigen risico vergoed. Onder het oude verzekeringsrecht kon de cascoverzekeraar vervolgens de gehele schade verhalen op de WAM-verzekeraar van de trekker. De schade kwam uiteindelijk ten laste van je schadestatistieken, zoals het hoort. De wetgever heeft echter bedacht dat de genoemde verhaalsactie de relatie tussen jou en je werknemer zou kunnen verstoren en je economisch zou kunnen treffen. Daarom is de wet gewijzigd.

Beperkt verhaalsrecht
Onder het nieuwe verzekeringsrecht, dat van kracht is sinds 1 januari 2006, kan de cascoverzekeraar van je werknemer niet langer verhaal plegen op jezelf of je WAM-verzekeraar. De persoonljike schade van je werknemer, zoals het eigen risico of de kosten van vervangend vervoer, kan nog wel worden verhaald. Aangezien de cascoverzekeraar de uitgekeerde schade niet kan verhalen, kan de no-claimkorting worden aangetast en leidt dit tot een verhoging van de premie voor je werknemer. Overigens kiest Cumela Verzekeringen er in dergelijke gevallen voor de premie niet te verhogen, maar andere verzekeraars kunnen een andere keuze maken en doen dat in de praktijk ook. Je WAM-verzekering wordt (vrijwel) niet belast, ondanks dat je de schade hebt veroorzaakt.

De beperking van het verhaalsrecht geldt in de verhouding tussen werkgever en werknemer, maar ook in de verhouding tussen werknemers van dezelfde werkgever onderling, dus in het geval dat de auto van je werknemer tegen je pand rijdt, maar ook als twee werknemers van je bedrijf in een privésituatie een aanrijding hebben. Ook tussen gezinsleden en bloedverwanten is verhaal door de cascoverzekeraar niet langer mogelijk.

Aansprakelijkstelling
Je werknemer kan bovengenoemde situatie ontwijken door geen beroep te doen op zijn cascoverzekering en je direct aansprakelijk te stellen. Dat mag, want niemand kan hem dwingen een beroep te doen op zijn eigen verzekering. In dat geval kan de gehele (dan persoonlijke) schade wel worden verhaald op je WAM-verzekering. Dit lijkt slim, maar er zijn de nodige nadelen aan verbonden. Je werknemer wordt afhankelijk van je medewerking en op allerlei manieren kunnen de onderlinge verhoudingen dan worden verstoord. Ook duurt het langer voordat er geld binnenkomt. Bovendien doet de cascoverzekeraar soms een hogere uitkering, bijvoorbeeld op basis van een nieuwwaarderegeling bij totaalverlies.

Wat te doen?
Wat kan je in voorkomende gevallen nu het beste doen?

  1. Ga na of de verhouding tussen schadelijder en schadeveroorzaker verhaal in de weg staat.
  2. Ga na hoe de cascoverzekeraar van de schadelijder handelt indien de schade niet kan worden verhaald op grond van het beperkte verhaalsrecht.
  3. Ga na wat in het specifieke geval de nadelen zijn van het omzeilen van de cascoverzekering en of de schadelijder deze gevolgen kan en wil dragen.
  4. Overleg tussen de betrokkenen op basis van de genoemde punten om tot de beste keuze voor iedereen te komen en de onderlinge verhoudingen goed te houden.