kantoor, ondernemer, cumela, kolk

NIS2: nieuwe wet voor digitale veiligheid

Datum: 26 juli 2023
Laatst bijgewerkt: 26 juli 2023
Door: Gerwin Otten
Met de wet NIS2 worden cruciale bedrijven, zoals energiebedrijven en waterschappen, verplicht hun digitale veiligheid van diensten en infrastructuur in de Europese Unie te waarborgen. De kans is groot dat deze bedrijven eisen stellen aan hun onderaannemers, zoals cumelabedrijven. Ben jij zo’n onderaannemer, start dan nu met het vergroten van de veiligheid van jouw digitale systemen.

De NIS2, ofwel de tweede Europese Richtlijn inzake de Beveiliging van Netwerk- en Informatiesystemen, is een belangrijke Europese wet die gericht is op het waarborgen van de digitale veiligheid van cruciale diensten en essentiële infrastructuur in de Europese Unie. Deze richtlijn heeft als voornaamste doel het beschermen van digitale systemen tegen cyberaanvallen en incidenten. Momenteel wordt de NIS2 vertaald naar Nederlandse wetgeving. Naar verwachting gaat de wet gelden vanaf oktober 2024. Voor veel bedrijven, met name die actief zijn in cruciale sectoren, is naleving van de NIS2 verplicht. Deze bedrijven gaan waarschijnlijk ook eisen stellen aan hun onderaannemers, waaronder cumelabedrijven, om ervoor te zorgen dat de gehele keten op het gebied van netwerk- en informatiesystemen voldoet aan de vereisten. Samen Digitaal Veilig kan jou hierbij helpen. Samen Digitaal Veilig is een initiatief van MKB Nederland.

Cruciale bedrijven

Bedrijven die onder de NIS2 vallen, zijn onder andere aanbieders van essentiële diensten, zoals energiebedrijven, organisaties voor waterdistributie, de transportsector, financiële instellingen en bedrijven in digitale infrastructuur. De NIS2-bedrijven spelen een cruciale rol in de maatschappij en daarom moeten hun netwerk- en informatiesystemen optimaal beschermd zijn tegen potentiële cyberdreigingen.

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel

Voor cumelabedrijven, die vaak als onderaannemer of dienstverlener werken voor bedrijven die onder de NIS2 vallen, is het essentieel om je bewust te zijn van de impact van deze richtlijn. Jij kunt dus rechtstreeks te maken krijgen met de vereisten van NIS2 of indirect door contractuele verplichtingen met jouw opdrachtgevers. Het is heel belangrijk dat jij je tijdig voorbereidt op de naleving van NIS2 om aan de verwachtingen van jouw klanten te voldoen en om uiteindelijk met zijn allen tot een robuuste cybersecuritycultuur te komen.

Maak een begin

Samen Digitaal Veilig is een waardevol initiatief dat jou ondersteunt bij de voorbereiding op NIS2-naleving. Via instructievideo's en checklists biedt dit platform nuttige en praktische informatie om de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen te versterken. Door deze praktische hulpmiddelen te benutten, kun jij een begin maken met het aanpassen van jouw bedrijf aan de richtlijn, eventuele zwakke plekken identificeren en de nodige maatregelen nemen om jouw digitale systemen te beschermen tegen cyberbedreigingen. Kijk voor meer informatie op https://www.samendigitaalveilig.nl/nis2-wet/.