mest

Zorgvuldig bemesten langs watergangen

Datum: 5 februari 2021
Laatst bijgewerkt: 5 februari 2021
Door: Maurice Steinbusch
Op klei, veen en zand is het bemesten met vaste mest momenteel toegestaan. Een aantal waterschappen wijzen er nadrukkelijk op goed rekening te houden met het niet bemesten van de bemestingsvrije zone. Naast meststoffen in de sloot, en dus ook het verlies van kostbare meststoffen, kan het niet zorgvuldig bemesten van vaste mest een boete opleveren en een korting betekenen op de betalingsrechten van de grondgebruiker.

Voorkomen moet worden dat door een slecht afgestelde stalmeststrooier of door te weinig afstand aanhouden de sloot, het talud, de mestvrije zone (gras/braakland) of de teeltvrije zone bemest wordt. Op grasland en braakland geldt er een mestvrije zone van een halve meter langs watergangen. Op bouwland mag de gehele teeltvrije zone langs watergangen niet bemest worden. De breedte van de teeltvrije zone is dan afhankelijk van het geteelde gewas.

Winters weer
Wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of met sneeuw is bedekt is het bemesten met vaste mest niet toegestaan, met uitzondering van grasland in het geval dat er een beheersregime geldt.