verveat, bietenrooier, suikerbieten

Werken aan nieuw 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Datum: 8 oktober 2021
Laatst bijgewerkt: 8 oktober 2021
Door: Maurice Steinbusch
"We pakken de handschoen op die demissionair landbouwminister Schouten heeft aangereikt om te komen met alternatieven voor het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn", zeggen Cumela nog zes brancheorganisaties en de Rabobank. Samen gaan ze er alles aan doen om de huidige voorstellen die worden omschreven als "ontwrichtend, onhaalbaar en onbetaalbaar" van tafel te krijgen.

"We gaan aan de slag om voor de boeren en tuinders een adequaat uitvoerbaar en ondernemersgericht pakket afgesproken te krijgen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit doen we door met het ministerie in gesprek te treden over alternatieven, zodat er op het eind van het jaar een effectief werkbaar en betaalbaar 7e ANP is. Onze insteek is om er alles aan gedaan te hebben binnen deze randvoorwaarden om een ander pakket op tafel te krijgen", zo zeggen de brancheorganisaties* en de Rabobank. 

Op zoek naar alternatieven
“Ontwrichtend, onhaalbaar en onbetaalbaar”, zo worden door Cumela en de andere betrokken partijen de voorstellen voor een nieuwe nitraatrichtlijn omschreven. In het debat wat volgde op het bekend worden van de voorstellen gaf minister Schouten aan dat er ruimte zit in de te nemen maatregelen, mits alternatieven minimaal hetzelfde opleveren voor de waterkwaliteit.

"Wij pakken deze handschoen nu op om voor onze leden een doeltreffend, praktisch, haalbaar en toepasbaar pakket op tafel te krijgen. Wij zien mogelijkheden om stappen voorwaarts te zetten op het vlak van waterkwaliteit, aan het onmogelijke kan echter niemand gehouden worden. Een effectieve aanpak per gebied moet ingezet worden, door de juiste acties te ondernemen die passen bij de regionale watervraagstukken. De economische impact moet wat ons betreft ook helder en inzichtelijk zijn. Het kan echter niet zo zijn dat dit boeren én ketenpartijen de kop gaat kosten. Maar we moeten ook eerlijk zijn: Het is een illusie te denken dat een aangepaste Nitraatrichtlijn nergens pijn zal gaan doen. We gaan de komende weken constructief met LNV aan de slag om te zien hoever we komen. Uiteraard zullen we tijdig onze conclusies trekken en bepalen of er wel of niet voldoende bereikt wordt.  

“Laten we met elkaar zien te bereiken dat er eind dit jaar een effectief werkbaar en betaalbaar pakket op tafel ligt”. 

* de brancheorganisaties zijn:

  • Cumela
  • LTO Nederland
  • Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
  • Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)
  • Producentenorganisatie varkenshouderij (POV)
  • BO Akkerbouw
  • Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)