Sneeuw

Vorstverlet en cao Bouw & Infra

Datum: 27 november 2019
Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020
Vanaf 4 november zijn de mogelijkheden voor vorstverlet weer ingegaan. Wanneer jouw bedrijf valt onder de cao Bouw & Infra heb je sinds deze datum weer de mogelijkheid om eventueel een WW-uitkering aan te vragen als jouw medewerkers niet kunnen werken vanwege vorst. Dit geldt niet voor bedrijven onder de cao LEO of andere cao's.

Als er sprake is van onwerkbaar weer, onder meer door vorst, dan schiet de cao Bouw & Infra te hulp. Via de artikelen 73 en 74 kun je als werkgever maatregelen nemen om te voorkomen dat jouw medewerkers niets meer te doen hebben.

Inhoud van de artikelen 
Wat staat er in de artikelen? In artikel 73 van de cao is geregeld wanneer jouw werknemer het werk mag neerleggen bij welke weersomstandigheden. In artikel 74 staat dat als je werknemer het werk wegens weersomstandigheden niet kan verrichten, hij recht heeft op doorbetaling van het volledige loon. Onder bepaalde voorwaarden kun je als werkgever voor een aantal van deze dagen een WW-uitkering aanvragen bij UWV.

Meld alle vorstdagen
Voor jou is het belangrijk om te weten dat het UWV vraagt om melding van alle vorstdagen, die voldoen aan de gestelde voorwaarden. Pas na vijf dagen is het geen eigen risico meer, maar om door die grens heen te breken, moet je alle dagen bij het UWV melden. Anders beginnen ze pas te tellen op het moment dat je ze meldt en ook dan geldt dat de eerste vijf dagen onder het eigen risico vallen, waardoor je als ondernemer geld misloopt. Het eigen risico van vijf dagen geldt eenmaal voor het hele seizoen. 
Wat betekent dit? Het houdt in dat niet op elke vorstperiode weer een eigen risico van toepassing is. Die geldt eenmaal voor het complete winterseizoen. Dagen die niet voldoen aan de voorwaarden (niet koud genoeg of om andere reden niet geldend), net als dagen waarop werknemers atv, vakantie of overuren moeten opnemen, tellen niet mee. Die dagen blijven voor rekening van jou als werkgever. Wees je ervan bewust dat er nogal wat regels en voorwaarden gelden en die vragen best wat administratieve handelingen van je.

Wat zijn de vorstnormen?
Kijk op www.weerverlet.nl, daar zie je direct of de temperatuur laag genoeg is om aan de bepalingen van de cao Bouw & Infra te voldoen. Nog iets wat goed is om te weten: de winterperiode loopt van 4 november 2019 tot 27 maart 2020.

Meer informatie bij de Cumela Ondernemerslijn
Meer informatie, bijvoorbeeld over hoe en wanneer je een vorstdag kunt melden of hoe het met de eigen-risico-dagen zit, kun je opvragen bij de Cumela Ondernemerslijn via 033 -247 49 99 of [email protected].