Mest aanwenden

VDM in de schijnwerpers

Datum: 24 april 2019
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2020
Het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) heeft Cumela de afgelopen weken in de schijnwerpers gezet. We hebben het belang, de wetswijzigingen per 1 april jl. en aankomende inspecties hierbij onder de aandacht gebracht. We bedanken je voor jouw aandacht en inzet. Samen zorgen we ervoor dat de sector de reputatie krijgt die zij verdient.

In de bijlage van dit bericht kun je de verzonden bedankbrief van 23 april 2019 lezen.

Eerlijke mestketen
Onze samenleving rekent op gezonde voeding, geproduceerd op een duurzame manier waarbij we rekening houden met mens, dier en omgeving. Belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. Als sector werken Cumela, LTO Nederland, POV, TLN en Rabobank aan een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago.

Meer informatie
Op de website van de RVO vind je informatie over de wettelijke voorschriften rondom het VDM.
In dit artikel van de week van Cumela staat alles over de Nieuwe regels voor wegen mesttransport.
Twee weken geleden is de flyer niet doen! verstuurd naar de leden van Cumela, die actief zijn in de mestdistributie. De NVWA stuurde enkele weken daarvoor naar dezelfde groep ondernemers een brief met enkele aandachtspunten voor het gebruik van het VDM. Klik hier om deze brief te lezen.

Heb je nog vragen? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail [email protected].