overleg personeel

VCA audit? Let op de RI&E

Datum: 31 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Corina van Zoest-Meester
Komt er een VCA audit aan? Let er dan ook op dat de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op orde is. Zorg op tijd voor een actuele en getoetste RI&E.

Aandachtspunten:

  • Voor VCA gecertificeerde bedrijven mag de RI&E niet ouder dan 3 jaar zijn;
  • De RI&E bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers moet getoetst worden door een kerndeskundige. Check of dit gedaan is. Als dat niet zo is, dan kan de hoger veiligheidskundige van Stigas dit voor je doen.
  • Cumelabedrijven met minder dan 25 medewerkers mogen, zonder tussenkomst van Stigas, de branche RI&E zelf uitvoeren en opstellen;
  • Bij VCA bedrijven geldt dat de RI&E uitgevoerd moet zijn met actieve medewerking van een veiligheidskundige (minimaal MVK-niveau);
  • Plan het bedrijfsbezoek voor de uitvoering van de RI&E minimaal vier weken voor de VCA audit;
  • De RI&E is compleet als de branche RI&E voor 100% is geïnventariseerd en alle acties zijn ingepland;
  • anuit de RI&E moet een overzicht aanwezig zijn waarin vast ligt voor welke functies / taken, welke preventief medische onderzoeken (PMO) er aangeboden moeten worden.

 

Kosten uitvoering of toetsing RI&E in 2020:

Prijs Aantal medewerkers
€ 217,- Tot en met 9 medewerkers
€ 278,- Van 10 tot 25 medewerkers
€ 384,- Van 25 tot 50 medewerkers