hakselaar

Uitrijden mest op zand- en lössgrond na maïs wel toegestaan!

Datum: 10 september 2020
Laatst bijgewerkt: 11 september 2020
Door: Hans Verkerk
Na de teelt van maïs op zand- en lössgrond mag je deze grond nog tot en met 15 september bemesten met drijfmest. Het uitrijdseizoen voor vaste mest werd 31 augustus al gesloten.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Daardoor mag nu nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Eerder viel de teelt van snijmaïs niet onder bouwland, maar dat is nu dus wel het geval, waardoor je langer mag uitrijden. Dat geldt echter niet voor vaste mest. Daarvoor sloot het uitrijdseizoen op 31 augustus. 

Wij geven je wel het dringende advies om goed na te denken over het toepassen van mest in dit deel van het jaar, omdat het groeistadium al gepasseerd is. 

Om stikstofuitspoeling te voorkomen zaai je sowieso direct na de oogst van snijmaïs op zand of löss een vanggewas in. Na de teelt van snijmaïs moet dit uiterlijk 1 oktober gedaan zijn, voor andere soorten maïs is die datum 31 oktober. Het vanggewas mag je niet vernietigen voor 1 februari van het volgende kalenderjaar.