Graven

Uitdagende training voor ondernemende managers

Datum: 18 december 2019
Laatst bijgewerkt: 6 maart 2020
Door: Lajos Bax
Bedrijfsleer Management gaat 15 januari van start. Een eigentijds en nieuw trainingstraject voor ambitieuze ondernemers en management van cumelabedrijven. Onderdelen die aan bod komen zijn: uitdagingen van het familiebedrijf, ethiek, inspirerend leidinggeven, procesverbetering, duurzaam ondernemen en (neuro)marketing. De rode draad wordt gevormd door jouw gedragsprofiel als manager. Wil jij je managementvaardigheden naar grote hoogte tillen? De inhoud van de training verbindt jouw persoonlijke leiderschapsstijl met kennis en inzichten van de specifieke cultuur van de cumelasector.

Tijdens de zes trainingsdagen worden cases besproken en krijg jij kennis aangereikt. Met collega-deelnemers ga je vervolgens in gesprek over hoe deze kennis en vaardigheden toe te passen zijn in de bedrijfssituatie. Een ander onderdeel is intervisie. Aan de hand hiervan ga je samen met de ondernemerscoach van Cumela Advies persoonlijk inzoomen op jouw specifieke ontwikkelpunten om je doelen te halen. Tijdens de hele training werk je ook nog eens verder aan je eigen persoonlijke managementstijl en effectiviteit.

Doelgroep training
Bedrijfsleer Management is een training op Mbo+/Hbo-niveau, gericht op de volgende doelgroepen:

 • Ambitieuze, ervaren (aankomend) ondernemers, bedrijfsleiders en/of management van cumelabedrijven van enige omvang.
 • Ondernemers/bedrijfsleiders die hebben deelgenomen aan Bedrijfsleer Verdieping.


Ervaren managers uit de beroepspraktijk
Ervaren trainers en managers uit de Cumela-beroepspraktijk begeleiden de deelnemers tijdens de zeven trainingsdagen. Alfons van den Belt is tijdens de sessies de opleidingscoach om de optimale verbinding tot stand te brengen tussen de vaktechnische inhoud en jouw persoonlijke ontwikkeling. Alfons is al ruim 15 jaar de drijvende kracht achter de leergang Bedrijfsleer. 

Programma:
Voorbereiding: Jouw persoonlijkheidsprofiel
Voorafgaand aan de training krijg je een online vragenlijst toegestuurd. Op basis van jouw antwoorden wordt jouw persoonlijkheidsprofiel vastgesteld. Wat voor type mens ben je, wat vind jij belangrijk en hoe ‘zit je in elkaar’. De resultaten worden verwerkt tot een persoonlijk rapport, welke op de 1e trainingsdag met jou wordt doorgesproken en de rest van de training gebruikt wordt. Jouw persoonlijkheidsprofiel helpt jezelf en anderen beter te begrijpen, brengt jouw sterke en ontwikkelpunten in beeld en biedt aanknopingspunten waarop jij je verder kunt ontwikkelen als ondernemer. 

Deel 1. De mens achter de cumela-ondernemer (15 januari 2020)

 • Introductie, kennismaking, afspraken, geheimhouding, etc. (Alfons van den Belt)
 • Persoonlijke verwachtingen en uitdagingen. 
 • Persoonlijkheidsprofiel en trots aan de hand van de DISC-test. Wat zijn de drijfveren van jou als manager en wat vormt jouw rode draad voor de rest van de training en jouw carrière. 

Docenten: Sabine Zweverink en Lajos Bax; bedrijfskundig adviseurs en gecertificeerd DISC trainers van Cumela Advies.

Deel 2. Inspirerend leidinggeven; duurzame inzetbaarheid personeel (29 januari 2020)

 • Wat hangt er boven je hoofd in de huidige werknemersmarkt en hoe speel jij daar op in? Behoud en ontwikkeling van je personeel in de cumelasector. Hoe blijf jij de aantrekkelijke werkgever voor klanten en medewerkers.
 • Inspirerend aansturen van medewerkers; verbinding, feedback en borging
 • Vitaliteit voor jou als ondernemer en voor je medewerkers.
 • Duurzaam personeelsmanagement.
 • Soepel ondernemen in de sector aan de hand van de CAO LEO (hoofdlijnen).
 • Casussen met dilemma’s uit de praktijk om met elkaar uit te werken. 

Docenten: Marie José Lamers, adviseur personeelsmanagement Cumela Advies en Jacqueline Horstman, ondernemer en organisatieadviseur, Mekander. 

Deel 3. Duurzaam ondernemen en regelgeving (12 februari 2020)

 • Algemene milieuregels en ontwikkelingen.
 • Bodem, water en lucht.
 • Energie, CO2 en geluid.

Wie: Johan van Dijk; adviseur juridisch omgevingsrecht, Cumela Advies.

 • PFAS en Stikstof; uitdagingen en belemmeringen
 • Veiligheid in de cumelasector

Wie: Teun Jansen; adviseur juridisch omgevingsrecht, Cumela Advies.

Deel 4. Marketing & Procesverbetering (26 februari 2020)

 • Commerciële uitdagingen in de cumelasector
 • De rol van neuromarketing.
 • Marketinganalyse van jouw bedrijf.
 • SWOT-analyse.

Wie: Simon Kram; marketingmanager van de Mechan groep, Achterveld.  

 • Procesanalyse & digitalisering.
 • Jaardoelen opstellen en in actie komen.

Wie: Sabine Zweverink; bedrijfskundig adviseur Cumela Advies.

Deel 5. Uitdagingen van het familiebedrijf in de cumelasector (11 maart 2020)

 • Familiestatuut.
 • Wisselwerking tussen familiesysteem en bedrijfssysteem.

Wie: Erik Veldhuizen, lector familiebedrijven en docent bedrijfseconomie. landelijk 

expertisecentrum familiebedrijven Windesheim.

 • Rollen in het familiebedrijf.
 • Communicatie en goed bestuur.

Wie: Erna Berends, manager Ledenorganisatie Cumela Nederland

Deel 6. Bedrijfsbezoek & Dilemma’s (25 maart 2020)

 • Duurzaam ondernemen & Veiligheid; een screening van een cumelabedrijf op locatie.

Wie: Johan van Dijk, adviseur juridisch omgevingsrecht, Cumela Advies

 • Dilemma’s en uitdagingen van de training

Wie: Alfons van den Belt

Algemene informatie:

 • Telefonische intake vooraf.
 • Vijf trainingsdagen zijn in Nijkerk (De Schakel). Daarnaast wordt bij een cumelabedrijf een screening op locatie uitgevoerd.
 • In principe één deelnemer per bedrijf.
 • De groepsgrootte bestaat uit 8 – 12 deelnemers.
 • Elke bijeenkomst wordt jouw persoonlijkheidsprofiel in relatie gebracht met de te nemen inhoud en acties.
 • Wekelijks is er buiten de training om een telefonisch contactmoment met de deelnemers over de stand van zaken.


Kosten, data en inschrijven:


De serie bedrijfsleer: Basis, Verdieping en Management
Een leven lang leren en ontwikkelen wordt voor iedereen in de cumelasector steeds meer gewoon. De speciaal voor Cumela Nederland ontwikkelde cyclus Bedrijfsleer is een driedelige serie voor aankomende ondernemers, kader en management in onze sector. De beproefde en succesvolle training biedt een volledig pakket trainingen om uit te groeien vakvolwassen, ondernemende manager. Bedrijfsleer Management is het derde deel uit de serie Bedrijfsleer.

Modulaire opbouw bedrijfsleer
Deel 1 (Basis) is dé basiscursus bedrijfseconomie voor (aanstaande) cumelaondernemers. In deel 2 (Verdieping) bekwamen de deelnemers zich verder in financieel management, bedrijfsevaluatie en het opstellen van een bedrijfsplan. De deelnemers aan Bedrijfsleer Management ontwikkelen hun persoonlijker managementvaardigheden verder aan de hand van kennis, vaardigheden en intervisie met de andere deelnemers.