asbest

TSB: een korte en snelle route naar erkenning van beroepsziekten

Datum: 9 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2022
Door: Corina van Zoest-Meester
Op 1 januari 2023 treedt de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (hierna: TSB) in werking. Voor slachtoffers biedt de TSB een korte en snelle route naar erkenning van hun beroepsziekte.

Met deze regeling kunnen slachtsoffertes van beroepsziekten aanspraak maken op een eenmalige, financiële tegemoetkoming. Dit schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Om welke beroepsziekten gaat het?

De regeling geldt in eerste instantie voor onderstaande drie ziekten. De lijst met beroepsziekten door gevaarlijke stoffen wordt de komende jaren verder uitgebreid.

  • Longkanker door asbest
  • Allergische astma
  • CSE (schildersziekte)
Landelijk expertisecentrum

Het recent geopende Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces) zal adviseren over de tegemoetkomingen onder de TSB-regeling. Daarnaast zullen zij zich richten op:

  • het voorkomen en signaleren van beroepsziekten;
  • het ontwikkelen, bijeenbrengen en verspreiden van kennis;
  • het uitbreiden van de lijst ernstige stoffengerelateerde beroepsziekten.