Mest aanwenden

Toekomstig mestbeleid, hoe nu verder?

Datum: 19 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 19 oktober 2020
Door: Hans Verkerk
Op 6 september 2020 verzond minister Schouten haar visie op het toekomstig mestbeleid naar de Tweede Kamer. Daar kwam veel en ongezouten commentaar op. Commentaar leveren is één, maar daarna moet er onderhandeld worden.

Na de brief aan de Tweede Kamer en de negatieve reacties daarop ontstond al snel de behoefte aan overleg tussen de sectoren en het ministerie van LNV. Op verschillende niveau's hebben de afgelopen weken veel overleggen plaatsgevonden en is steeds stevig met elkaar gesproken.

In de overleggen op werkvloerniveau lijkt er meer ruimte te komen om eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid van de Eerlijke Mestketen een plek te geven. De deur staat op een kier, schreef de Boerderij al.

Veel onduidelijkheid
Op hoog-ambtelijk en bestuurlijk niveau wil men echter (nog) steeds geen toezeggingen doen en speelt men het spelletje dat alles nog veel verder uitgewerkt moet worden en dat nu nog geen besluiten genomen kunnen worden, omdat te veel nog onduidelijk is. Volgens ons zijn onze plannen heel duidelijk en de afgelopen drie jaar ook ieder kwartaal met de Minister of de Directeur-Generaal besproken.

Lobby richting Tweede Kamer
We zetten onze lobby nu voort richting de Tweede Kamer. Die gaat op 4 november over het mestbeleid spreken. Daarvoor hebben wij bijgaande visie naar de commissie van LNV in de Tweede Kamer gestuurd.

Cumela Nederland

Hans Verkerk

Beleidsmedewerker Meststoffendistributie