Gesprek met ZLTO

Samen optrekken

Datum: 18 mei 2022
Laatst bijgewerkt: 18 mei 2022
Door: Erna Berends
Cumela werkt graag samen met andere belangenorganisaties op het gebied van groen, grond en infra. Recent hebben Dammie van der Poel (voorzitter sectie Agrarisch Loonwerk) en Erna Berends (manager Ledenorganisatie) daarom een gesprek gehad met een aantal regiovoorzitters van de ZLTO.

‘We hebben elkaar nodig’, gaf een van de voorzitters tijdens de voorstelronde aan. Samen met de verschillende LTO-afdelingen werkt Cumela nu al samen aan het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, een eerlijke mestketen en de uitvoering Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Ook over verkeersaangelegenheden en veiligheid denken de partijen samen na. Dammie: “We hebben veel raakvlakken en er zijn heel wat uitdagingen waarbij we elkaar nodig hebben. Hoe zorgen we bijvoorbeeld voor bestaansrecht in het buitengebied? Hoe realiseren we een bestendig beleid, zowel bij beleidsbepalers op provinciaal als op gemeentelijk niveau? Door elkaar op te zoeken en samen op te trekken kunnen we meer voor elkaar en onze leden betekenen.” Erna vult aan: ”We hebben inmiddels gegevens van voorzitters, bedrijvenadviseurs en andere contactpersonen met elkaar uitgewisseld. Nu willen we behalve op regionaal niveau ook op het hoogste landelijke niveau met elkaar in gesprek, omdat we denken dat samenwerking alleen dán kan slagen. Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO, heeft daarvoor al een tijdje een uitnodiging. We hopen dat hij daar binnenkort ook gehoor aan geeft. Alleen zo kunnen we samen verder optrekken.”