Pum Enthoven, scania, laden, zand, kraan

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) digitaal

Datum: 21 april 2021
Laatst bijgewerkt: 21 april 2021
Door: Corina van Zoest-Meester
In de digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) van Stigas vind je specifieke vragen die gericht zijn op de werkzaamheden in de cumelasector. De RIE is een verplichte check voor bedrijven met personeel gericht op de gezondheid en veiligheid van het personeel. Deze check moet schriftelijk worden vastgelegd. Ook wordt de RIE aangeraden voor bedrijven zonder personeel.​​​​​​​ 

De RI&E is nu een digitaal instrument: via je eigen portal bij Stigas. Dit moet gaan helpen de RI&E sneller en makkelijker in te vullen of aan te passen. 

Actieplan eenvoudig aanpassen
In totaal bestaat de RI&E uit vijf modules met daaronder dertig thema’s. Een voorbeeld van een thema is: “Werken langs de weg”. Indien deze werkzaamheden binnen jouw bedrijf niet voorkomen kun je dit thema uitzetten en krijg je ook niet de daarbij behorende vragen.
Als deze werkzaamheden op enig moment toch tot de werkzaamheden gaan behoren kun je het thema weer aanzetten, de vragen beantwoorden en bij risico’s ook maatregelen in het actieplan opnemen.

Veel oplossingen en maatregelen die komen uit de Arbocatalogus staan al vermeld en kunnen door één muisklik overgenomen worden in je eigen actieplan. Op deze manier houd je de RI&E op een eenvoudige manier actueel.

Voorbeelden van thema’s die in de RI&E voor de cumelabedrijven staan zijn: hijsen, grondwerk, transport van machines en materieel, bestraten, strodekken, graafwerkzaamheden, werken op hellingen en taluds, enzovoort. Het zijn allen sectorspecifieke thema’s waardoor je de meeste risico’s uit jouw bedrijf in beeld kunt krijgen.

Natuurlijk is ieder bedrijf uniek en bestaat er ook de kans dat een risico niet vanuit de gestelde vragen naar voren komt. In dat geval kan je een risico en een maatregel zelf toevoegen aan de digitale RI&E.

Tot 25 medewerkers zelf doen
Deze branche RI&E is erkend. Dat wil zeggen dat bedrijven met minder dan 25 werknemers deze geheel zelf mogen uitvoeren. Er zijn er dan ook geen kosten voor het gebruik van de digitale RI&E. Heb je meer dan 25 medewerkers aan het werk dan moet de RI&E door Stigas uitgevoerd of getoetst worden. Heeft jouw bedrijf minder dan 25 medewerkers, dan is het ook altijd zinvol om de RI&E te laten toetsen. Voor het toetsen van de RI&E door Stigas geldt een gereduceerd tarief vanaf 223,- euro voor cumelabedrijven met Colland afdracht.

De RI&E van Stigas voor de cumelabedrijven is in samenwerking met Cumela, het FNV, het CNV, HZC en Stigas tot stand gekomen.

Wil je nog meer informatie over de RI&E in de agrarische en groene sector? Klik dan hier. Heb je nog geen RI&E of geen actuele RI&E meld je dan hieronder aan.

Nog geen RI&E onderneem dan nu actie!