eikenprocessierups

Overlast door eikenprocessierups

Datum: 26 juni 2019
Laatst bijgewerkt: 23 juni 2020
Door: Ira van Dijk
Hoe kunnen werknemers beschermd worden tegen de eikenprocessierups? Vanuit de leden van Cumela komen veel vragen hierover. Richting eind juni is het een probleem waar ondernemers op veel plaatsen mee te maken hebben. De problemen haalden zelfs al het landelijk nieuws. Wat niet helpt is dat er een tekort aan bestrijders is.

Stigas heeft een uitgebreide voorlichting gemaakt over alles rondom de eikenprocessierups. De informatie daarover is te vinden via deze link. Kijk ook eens naar het filmpje, waarin duidelijk wordt aangegeven wat iemand wel of niet moet doen in de buurt van de eikenprocessierups.

Werkbare omstandigheden
De werkgever is volgens de arbowetgeving (Artikel 3 lid 1) verantwoordelijk. Deze zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Daarvoor wordt een beleid gevoerd dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Wat inhoudt dat hij verplicht is om voor zoveel mogelijk werkbare omstandigheden te zorgen voor de werknemers. Cumela ziet dat de leden hier heel zorgvuldig mee omgaan en is daar ook erg blij mee. Met elkaar werkt een bedrijf tenslotte toe naar zo lang en gezond mogelijk doorwerken.

Meer informatie
Wanneer je tegen zaken aanloopt, neem dan contact op met je adviseur bij Stigas. Of neem contact op met de Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 per e-mail [email protected].