geldverdienen met data

Opstartbijeenkomst Leertraject Verdienen met Data op 28 april 2022

Datum: 13 april 2022
Laatst bijgewerkt: 13 april 2022
Door: Maurice Steinbusch

Cumelabedrijf en actief in de melkveehouderij? Doe ook mee!

Kan je met data geld verdienen?

Ja, dat kan, maar het vergt wel het een en ander van de loonwerker. Dit blijkt uit de tussentijdse bevindingen van het proeftraject Verdienen met Data. De sectie Agrarisch Loonwerk heeft deze tussentijdse ervaringen vorige week gepresenteerd gekregen. Heb je interesse in verdienen met data dan kan het leertraject heel boeiend voor je zijn.

Bij de voorlopige evaluatie is aangegeven dat het wijs is om de komende maanden (ondanks de drukte) weer een paar stappen hierin te zetten. Concreet zijn we op zoek naar een paar cumelabedrijven die actief zijn in de melkveehouderij en samen met een klant aan de slag willen met data om daar geld mee te verdienen. Lijkt dit je interessant en zou je willen kijken wat data / informatiegegevens voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Meld je dan aan voor de opstartbijeenkomst op 28 april in Nijkerk.

Een tipje van de sluier

In het proeftraject ga je aan de slag door voor je eigen bedrijf jouw rol in de omgang met data, oftewel informatie, te ontdekken en uit te werken. Je gaat leren door te ervaren. Samen met een meedenkende melkveehouderij-klant die zijn ruwvoerwinning wil verbeteren ga je aan de slag. Onze ervaring is dat je tijdens het traject leert van elkaar. Je probeert te achterhalen wat je klant wil en waar hij behoefte aan heeft.  Tijdens de groepsbijeenkomsten leer je ook van de andere deelnemers en krijg je kennis en handvatten aangereikt. Op je bedrijf ga je ermee aan de slag en betrek jij je meedenkende veehouder erbij.

Eerste bevindingen uit de afgelopen periode

Uit de afgelopen periode komt naar voren dat je als loonwerker verschillende keuzes kunt maken in de rol die je speelt en wilt spelen in de relatie met je klant. Wil je een partij zijn die gewoon goed werk op het land uitvoert op uur- of hectarebasis, dan is daar niks mis mee. Wil je voor je klant een gesprekspartner zijn die zijn of haar bedrijf naar een hoger plan brengt, dan verandert je eigen insteek en stel je andere vragen in het contact met je klant. In feite zoek je het verdienmodel dat bij je past. Hierbij kun je grofweg kiezen voor de volgende vier rollen:

  1. Data: ben jij een loonwerker die gewoon goed werk levert op het land, voor een nette uurprijs, maar geen zin heet in, of kennis heeft van verdere verwerking van data, dan lever je die data gewoon af aan de melkveehouder. Je kunt er ook voor kiezen om je klant door te sturen naar partijen die die data wel kunnen verwerken.
  2. Informatie: ben jij een loonwerker die een iets breder palet aan diensten wil aanleveren dan bij 1., dan verwerk je de data tot perceelkaarten (as-applied) en die lever je uit. Als je de apparatuur ervoor hebt, dan lees je de taakkaarten in die je krijgt van andere partijen en stuur je bijvoorbeeld het zaaien en bemesten aan met behulp van die taakkaarten. Jouw extra inspanningen vertaal je door in het uurtarief.
  3. Kennis: kies je als loonwerker voor een nog breder palet, dan ga je de data zelf (laten) verwerken en combineer je machinedata met bodemdata en eventueel kuildata. Vervolgens kom je richting de melkveehouder met suggesties hoe hij meer en beter ruwvoer van zijn perceel zou kunnen krijgen (vaker maaien, vaste rijpaden, type en tijdstip van bemesting en kalkstrooien). Naast de urenkosten voor het werk op het land bereken je ook kosten voor de aanvullende diensten.
  4. Wijsheid: het meest diepgaande palet is dat je prestatieafspraken maakt met de melkveehouder. Eventueel samen met andere partijen die de melkveehouder adviseren, werk je aan een optimale ruwvoervoorziening. De melkveehouder past het krachtvoer er zo op aan dat een zo economisch en voor de koe optimaal rantsoen ontstaat.
Wanneer:

De bijeenkomt vindt plaats op donderdagmiddag 28 april van 16.00 tot 19.00 uur bij Cumela in Nijkerk. Cumela zorgt voor soep en broodjes

Aanmelden:

Heb je belangstelling om deel te nemen op 28 april meld je dan aan via [email protected]. Stel eventuele vragen ook via dit e-mailadres.

P.S. We realiseren ons dat het drukke maanden zijn, maar we zijn tot de slotsom gekomen dat een fysieke bijeenkomst dit onderwerp het best tot haar recht laat komen.