hand laptop papier

Onze PO-scan voorbeeld voor ministerie

Datum: 12 februari 2020
Laatst bijgewerkt: 14 februari 2020
De P&O scan die wij aanbieden is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) uitgekozen als een voorbeeld voor eerlijk, gezond en veilig werken. Ze gaan deze scan als voorbeeld promoten richting andere sectoren. Daarmee willen ze laten zien hoe je als werkgeversorganisatie kunt werken aan een eerlijk speelveld.

Chaira Klein en Marie-Jose Lamers van Cumela Advies zijn trots op deze uitverkiezing van de door hen ontwikkelde PO-scan. De scan is een tool om bedrijven te ondersteunen bij het goed regelen van werkgeverszaken. "Het laat zien dat wij als organisatie het goed naleven van de cao hoog in het vaandel hebben. Dat is belangrijk voor de werknemers, maar net zo goed voor de werkgevers. Veel kleine en middelgrootte bedrijven hebben zelf geen afdeling Personeel en Organisatie (P&O) en zijn dus niet zo thuis in alle cao-regels. Wij helpen ze daarbij en voorkomen zo dat er oneerlijke concurrentie tussen bedrijven ontstaat omdat ze de regels, vaak onbedoeld, verkeerd toepassen.”

De afgelopen maanden is het ministerie van SZW in het kader van het Programma Eerlijk, Gezond en Veilig werken op zoek geweest naar initiatieven van sociale partners om eerlijk werk te stimuleren. Daarbij is onze PO-scan in beeld gekomen en na een aantal selectierondes uitgekozen als een van de drie voorbeeld projecten die ze bij andere werkgeversorganisaties gaan promoten.

Adviesrapport
Onze PO-scan bestaat uit twee onderdelen. Eerst worden verschillende documenten opgevraagd. Deze worden vervolgens bestudeerd gevolgd door een bezoek aan het bedrijf. Op deze manier brengt het team in beeld op welke punten de werkgever voldoet aan de cao en op welke punten nog niet. De resultaten van dit onderzoek worden uitgewerkt in een adviesrapport. De PO-scan die toetst of de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden correct worden toegepast. Denk hierbij aan de cao, arbeidswetgeving, beloning en dossiervorming. 

Sinds de introductie van de PO-scan in 2018 zijn al meer dan 75 bedrijven doorgelicht. Feitelijk werden op al deze bedrijven, volgens Lamers, wel onvolkomenheden gevonden. “Dat varieert van het toekennen van onvoldoende vakantiedagen tot het verkeerd toepassen van overwerkregels. Veel bedrijven hebben daar iets voor bedacht dat weliswaar goed uitpakt voor de werknemer, maar wat niet voldoet aan de regels. Dat soort zaken signaleren we en bespreken we daarna met de werkgever. En als dat nodig is, doen we ook vervolggesprekken met de werknemers om zaken goed uit te leggen.”

Het doorlichten van de toepassing van de juiste arbeidsvoorwaarden is module 1 van de scan. Bedrijven die verder willen, kunnen een vervolgstap maken in module 2. Hierin wordt het hele personeelsbeleid van het bedrijf doorgelicht. 

Voor alle cao's
Om het gebruik van de PO-scan te stimuleren wordt deze aangeboden tegen een speciaal tarief. De scan is beschikbaar voor alle cao’s die in de cumelasector worden gebruikt. In hoofdzaak is dat de cao LEO, maar ook de cao van Bouw en infra, kan worden doorgelicht. 

Naast de P&O scan biedt onze Adviesdienst ook het Handboek personeel aan. Een digitale tool, waarmee er snel en efficiënt antwoord gegeven wordt op de belangrijkste vragen over de cao LEO en de cao Bouw en Infra. Meer daarover in Grondig 2.

Naast de P&O scan biedt onze Adviesdienst ook het Handboek personeel aan. Een digitale tool, waarmee er snel en efficiënt antwoord gegeven wordt op de belangrijkste vragen over de cao LEO en de cao Bouw en Infra. Meer daarover in Grondig 2.