kabels en leidingen

Ontwikkelingen KLIC-viewer verkleinen kans op schade

Datum: 12 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 12 augustus 2020
Door: Nico Willemsen
In september vinden er twee wijzigingen plaatst in de KLIC-viewer die het gebruiksgemak vergroten en de kans op graafschades verder verkleinen. Er wordt straks met een markering op de kaart getoond waar een gebruiker geklikt heeft. Verder verdwijnt de gelaagde PDF. Wel worden er zipp-bestanden verstuurd door het Kadaster. Zorg dat je gebruik maakt van een viewer om van deze nieuwe ontwikkelingen te profiteren en zo graafschades te voorkomen.

Informatiepolygoon
In de praktijk is het vaak zo dat bij een KLIC-melding het liefst een zo klein mogelijk gebied wordt aangemerkt als graafgebied. In verband met kosten, maar ook om te voorkomen dat je met Eis-Voorzorgsmaatregel (EV) te maken krijgt wanneer je nabij gevaarlijke leidingen graaft. Hierdoor komt het voor dat je in de KLIC-info nuttige informatie mist van net buiten je graafgebied die je wel kan helpen bij het goed en veilig plannen van je werkzaamheden. Van het gebied van de informatiepolygoon krijg je álle informatie. Denk hierbij aan eventuele gevaarlijke leidingen. Onthoud wel dat je hier niet mag graven.

Gebruik een KLIC-viewer om bestanden volledig te lezen
De gelaagde PDF verdwijnt. De informatie van een KLIC-melding wordt door het kadaster aan de aanvrager verstuurd in een zipp-bestand. In de app wordt dit bestand automatisch uitgepakt zodat met de app alle ‘leveringsinformatie’ kan worden geraadpleegd.


Deze leveringsinformatie is meer dan alleen een kaart. Iedere netbeheerder levert behalve kaartmateriaal ook een aanvullend document met specifieke info over de eventueel te nemen voorzorgsmaatregelen. Dit komt van pas wanneer er bijvoorbeeld een Eis-Voorzorgsmaatregel van kracht is. Bij een EV moet er bijvoorbeeld eerst een medewerker van de netbeheerder aanwezig zijn die instructies kan geven alvorens er mag worden gegraven. Dat kan in de nabijheid van gasleiding of hoogspanning het geval zijn.

Viewer
In de praktijk komt het nog steeds voor dat ondernemers het gezipte bestand zelf uitpakken en op zoek gaan naar het document met de gelaagde PDF - gewoon met Acrobat, dus zonder viewer. In dat bestand is echter op die manier niet alles zichtbaar. Er kunnen bepaalde ‘attributen’ (toelichting bij de lijntjes) ontbreken. Je hebt alleen een volledig beeld als men een viewer gebruikt. Daarom is besloten deze gelaagde PDF niet meer mee te sturen per 1 januari 2021.

Zorg ervoor dat je uiterlijk 1 januari 2021 gebruik maakt van een KLIC-viewer! Je kan dan nog steeds een print maken. Maar alleen met gebruik van een viewer bevat zo’n print ook de attributen. Maak je nog geen gebruik van een viewer? We adviseren je ruim vóór 1 januari 2021 een keuze te maken voor en KLIC-viewer en deze tijdig in gebruik te nemen