Schema mest

Ontwikkeling KeurMest en Mineralen Manager op laag pitje

Datum: 24 september 2020
Laatst bijgewerkt: 29 september 2020
Door: Toon van der Stok
De partijen die werken aan de ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager hebben besloten dit op een laag pitje te zetten. De ontwikkeling wordt pas voortgezet als minister Schouten een harde toezegging doet dat bedrijven die hieraan meedoen niet te maken krijgen met de kanalisatie zoals voorgesteld in het nieuwe mestbeleid.

De beslissing om tijdelijk met deze ontwikkeling te stoppen is genomen na ambtelijk overleg dat vandaag heeft plaats gevonden bij het ministerie van LNV. Dit overleg was aangevraagd door de partners van de Eerlijke Mestketen na de presentatie van de Herbezinning Mestbeleid.

Pittig overleg met LNV 
In dit overleg hebben LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank, de partijen die werken aan de vernieuwing van de mestketen sterk gepleit voor het centraal stellen van de ketencertificering KeurMest en de Mineralen Manager (de nieuwe naam voor de Digitale MestKeten) bij de ontwikkeling van nieuw beleid. In de ontwikkeling van Keurmest en de Mineralen Manager steken de gezamenlijke sectoren op dit moment 10.000 euro per dag. Zij eisen daarom dat bedrijven die gecertificeerd zijn voor KeurMest en meedoen aan de Mineralen Manager niet te maken mogen krijgen met de kanalisatie van de meststromen zoals de Minister voorstel in haar nieuwe visie. Tevens eisen zij dat in de Meststoffenwet op kort termijn de mogelijkheid wordt opgenomen dat bedrijven die gecertificeerd zijn, uitzonderingen kunnen krijgen van beperkende (middel)voorschriften.

 De betrokken sectoren (LTO, POV, Cumela, TLN en Rabobank) willen nu op zeer korte termijn met minister Schouten spreken en toezeggingen vastleggen. Tot ze van haar harde toezeggingen hebben gekregen, zetten ze de ontwikkeling van KeurMest en van de Mineralen Manager op een laag pitje.