Paspoort

Onderaannemer mag weer meer met persoonsgegevens

Datum: 24 november 2020
Laatst bijgewerkt: 24 november 2020
Door: Geralde Bouw-Van de Bunt
Tot voor kort mochten onderaannemers alleen het BSN-nummer aan aannemers verstrekken, maar mede dankzij inmenging van Cumela zijn deze mogelijkheden nu verruimd. "Wij zijn erg blij met deze aanpassing", zegt Geralde Bouw-van de Bunt die namens Cumela zich ingezet heeft voor deze verruiming. "Dit gaat veel duidelijkheid en rust geven."

"Dankzij de verruiming die er nu gekomen is komt er een einde aan de discussie tussen ondernemers en hoofdaannemers", zegt Bouw-van de Bunt. "De discussie begon toen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangaf dat onderaannemers alleen het BSN mochten verstrekken, terwijl de Wet Ketenaansprakelijkheid juist eist dat hoofdaannemers een zogenaamde schaduwboekhouding bij moeten houden. Als gevolg daarvan ontstond er veel discussie en dat leverde onrust op, daarom hebben wij als Cumela ons ingezet om de mogelijkheid om persoonsgegevens te verruimen."

Met succes. "Samen met andere brancheverenigingen hebben we ervoor kunnen zorgen dat de AP haar site aangepast heeft over het verstrekken en vastleggen van gegevens in het kader van keten- en inlenersaansprakelijkheid", zegt Bouw-van de Bunt. De AP heeft nu expliciet opgenomen dat het is toegestaan dat de uitlener of onderaannemer naast het BSN andere persoonsgegevens verstrekt aan de inlener of aannemer, om een beroep te kunnen doen op matiging van de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Want, zo stelt de AP, het is noodzakelijk dat de inlener of aannemer bepaalde persoonsgegevens van ingeleende werknemers/werknemers van de onderaannemer in zijn administratie opneemt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft aan dat een werkgever aan de aannemer de volgende gegevens mag doorgeven:

  • naam-, adres- en woonplaatsgegevens.
  • geboortedatum.
  • burgerservicenummer (BSN).
  • specificatie van de gewerkte uren.
  • nationaliteit.
  • soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur.
  • als dat van toepassing is, de aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning of notificatie.
     

Informeren werknemer
Je bent wel verplicht om je werknemers te informeren over het verstrekken van zijn gegevens aan de inlener of aannemer. Dit kan bijvoorbeeld via de privacyverklaring voor personeel.