Mestwagen

NVWA wijzigt omgaan met storingsmelding mestapparatuur

Datum: 9 april 2019
Laatst bijgewerkt: 12 februari 2020
Wanneer je tijdens het vervoeren van mest een storing in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur hebt, is het verplicht om een storingsmelding te doen bij de NVWA. Je krijgt dan meestal een storingsnummer en mag nog 24 uur doorwerken met het transportmiddel. Sinds kort accepteert de NVWA het niet meer dat een open of handmatig genomen monster wordt geanalyseerd. In de ogen van Cumela wordt de mogelijkheid van de storingsmelding hierdoor een stuk minder aantrekkelijk.

De nieuwe lijn van de NVWA is dat mestmonsters fraudebestendig genomen moeten zijn. Als vervoerder mag je, ondanks dat je apparatuur niet goed werkt, nog maximaal 24 uur na de storingsmelding transporten uitvoeren. De consequentie is wel dat je van geen van de daaropvolgende transporten kunt zeggen dat er een fraudebestendig monster is genomen. Dit heeft als gevolg dat er niet geanalyseerd kan worden en je geen geanalyseerde gehalten kunt laten registreren. Als vervoerder kun je de apparatuur eerst laten repareren voordat je verder rijdt. Of je krijgt de mogelijkheid om gedurende maximaal 24 uur door te rijden en die transporten te laten registreren tegen het voor die mestsoort geldende forfait.