Mest particulieren

Nog geen wijzigingen voor afzet mest naar particulieren

Datum: 3 maart 2021
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2021
Door: Hans Verkerk
Uit het veld krijgen we veel vragen over de mestafzet naar particulieren. In de informatie van afgelopen jaar over het digitale VDM heeft gestaan dat particulieren zich moeten registeren bij RVO voordat ze mest mogen afnemen. Met het uitstellen van de invoering van het realtime Verantwoorden Dierlijke Mesttransporten (rVDM) is ook de eis dat particulieren zich vooraf moeten laten registeren nog niet ingevoerd. Op dit moment kun je de afzet van mest naar particulieren dus nog op dezelfde manier regelen als de voorgaande jaren.

Het is natuurlijk wel wijs om je al voor te bereiden op de nieuwe situatie die tegen het eind van dit jaar zal ontstaan. Als het rVDM wordt ingevoerd dient de particulier namelijk wel vooraf geregistreerd te zijn bij RVO. Je kunt je particuliere klanten er nu al op wijzen dat dit gaat gebeuren en dat ze zich nu al aan kunnen melden via de website van RVO. Ze kunnen hiervoor de volgende link gebruiken: Uw registratie bij ons | RVO.nl | Rijksdienst. Een particulier hoeft zich hiervoor maar éénmalig aan te melden en krijgt dan een relatienummer. Dit nummer moet in de toekomst gebruikt worden op het rVDM. De particulier hoeft verder geen administratie te voeren.
 

Hoeveel mest mag een particulier ontvangen?
Hoeveel mest (uitgedrukt in kg fosfaat en stikstof) een particulier mag ontvangen hangt van de omstandigheden af. Gaat het om rechtstreekse afvoer van de veehouder naar de particulier en wil je niet wegen, bemonsteren en geen AGR/GPS gebruiken, dan mag er maximaal 20 kg fosfaat geleverd worden.
Lever je als intermediair vaste mest dan mag je ook 20 kg fosfaat per afnemer leveren zonder wegen, monsteren en gebruik van AGR/GPS. Wil je particulier meer mest ontvangen dan moet je wel wegen, bemonsteren en met AGR/GPS rijden. De particulier mag dan de volgende hoeveelheden per ha per jaar ontvangen:

Tabel mest particlieren

In alle gevallen maak je wel een VDM op. Hierop vul je opmerkingscode 31 in, waardoor er bij de afnemer geen relatie of KvK-nummer hoeft te staan. Als dit er echter wel is, mag dat al wel ingevuld worden.