Vlinderberm

Nieuw maaibeleid vraagt om nieuwe maatregelen

Datum: 21 juni 2022
Laatst bijgewerkt: 21 juni 2022
Door: Ilona Hagen
Bestaan jouw activiteiten regelmatig uit het maaien van bermen, dan is het belangrijk dat je de juiste maatregelen treft voor de verkeersveiligheid. Steeds vaker maaien loonbedrijven volgens het nieuwe bermbeleid, zoals bij de zogenaamde vlinderbermen. In het verleden werd gemaaid gras direct afgevoerd, maar tegenwoordig is het de bedoeling om dat één of twee nachten te laten liggen, zodat rupsen en andere insecten de gelegenheid krijgen eruit te kruipen. Pas dan haal je het maaisel op of voer je het af. Nieuw maaibeleid betekent ook nieuwe maatregelen en in dit geval moet je zorgen voor extra waarschuwingen.

Wanneer je het gemaaide gras achterlaat, is het belangrijk dat je een waarschuwing of afzetting plaatst. Door bepaalde omstandigheden, zoals storm, harde wind of door menselijk handelen kan het gras op de openbare weg terechtkomen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren, met name voor fietsers, brommers/scooters en motoren. Helaas zijn er al meerdere ongevallen ontstaan, soms met ernstig letsel tot gevolg.

Plaats waarschuwingsborden

Zolang de weg niet helemaal schoon is, zul je moeten waarschuwen voor het gevaar. Je moet borden plaatsen die goed zichtbaar zijn voor iedereen. Denk daarbij aan een juiste hoogte en zorg dat er geen obstakels zijn die het zicht wegnemen. Je moet de borden op voldoende afstand voor de vervuiling zetten, zodat verkeersdeelnemers hun snelheid en rijgedrag op tijd kunnen aanpassen. Houd ook rekening met de aanwezigheid van zijwegen en plaats extra borden als dat nodig is.Een algemene waarschuwing met het verkeersbord J20 ‘slipgevaar’ is niet genoeg. Je moet er een geel onderbord onder hangen met tekst die waarschuwt voor het specifieke gevaar.

Aansprakelijkheid

Wettelijk gezien mogen verkeersdeelnemers zich niet zó gedragen dat door hun gedrag gevaar of hinder ontstaat, laat staan dat er een verkeersongeval plaatsvindt. Strikt genomen, mag niemand de weg dus bevuilen, omdat daardoor ongevallen kunnen ontstaan. Wanneer je niet gebruikmaakt van enige vorm van waarschuwing richting medeweggebruikers, zal jij bij het ontstaan van schade of letsel in de meeste gevallen aansprakelijkheid moeten erkennen.

Uiteraard is het mogelijk dat de schuld ligt bij de partij die schade lijdt. Dat kan zelfs betekenen dat de verzekeraar de schade helemaal niet vergoedt. Denk aan een overschrijding van de maximumsnelheid of een bestuurder die zijn snelheid en rijgedrag niet (voldoende) heeft aangepast aan de zichtbare omstandigheden, zoals de aanwezigheid van gras en de waarschuwingen op de weg.

Het advies van Cumela is om aantoonbare maatregelen te nemen om het gevaar van gras op de weg zoveel mogelijk weg te nemen om daarmee schade en letsel te voorkomen.