Flyer - Mest vervoeren zonder VDM - Niet doen

Mest zonder VDM vervoeren? Niet doen!

Datum: 9 april 2019
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2020
Mest vervoeren zonder gebruik van Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM)? Niet doen! Samen met TLN roepen wij ondernemers op op nooit zonder VDM mest te transporteren. Hiermee bevorderen we een eerlijke mestketen. Bij elk mesttransport vul je een VDM in, die je bij je hebt tijdens het transport en digitaal verstuurt naar RVO. Samen zorgen we ervoor dat de sector de reputatie krijgt die zij verdient.

Download hieronder de flyer 'Niet doen!' en lees de brief van de NVWA waarin de aandachtspunten staan voor het gebruik van de VDM.

Eerlijke mestketen
Onze samenleving rekent op gezonde voeding, die op een duurzame manier is geproduceerd en waarbij rekening is gehouden met mens, dier en omgeving. Een belangrijk onderdeel daarbij is het zorgvuldig omgaan met mest. Als sector werken wij samen met LTO Nederland, POV, TLN en Rabobank aan een transparante mestketen waar alle schakels van veehouder en mesttransporteur tot akkerbouwer en mestverwerker hun verantwoordelijkheid nemen en werken aan een positief imago.

Meer informatie
Op de website van de RVO staat informatie over de wettelijke voorschriften rondom het VDM. Heb je nog vragen? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn.