Mest aanwenden

Mengen van partijen vloeibaar zuiveringsslib

Datum: 24 februari 2010
Laatst bijgewerkt: 7 februari 2020
Vanaf 2008 is het mengen van partijen zuiveringsslib niet meer toegestaan. In de praktijk leidde dit mengverbod tot een onmogelijke situatie tijdens de periode van het uitrijdverbod. In die periode kun je namelijk alleen vrachten zuiveringsslib van dezelfde partij bij elkaar in één opslag bewaren. Doordat Cumela hier een afspraak over heeft gemaakt, heeft de overheid hier de afgelopen jaren niet op gehandhaafd.

Inmiddels staat in de regelgeving een wijziging, waardoor het mengen van verschillende partijen vloeibaar zuiveringsslib mogelijk is. Het is niet nodig om een nieuw monster te nemen om de samenstelling van de gemengde partij te bepalen. Door middel van een ontwikkelde procedure kan de gemiddelde samenstelling van de gemengde partijen op basis van de H1-staat worden aangemeld bij de Dienst Regelingen. De intermediair krijgt dan een fictief analysenummer dat hij op het Vervoersbewijs Zuiveringsslib en Compost kan gebruiken. De labcode wordt dan L999. Ga hiervoor naar de website van RVO.nl:

https://mijn.rvo.nl/vervoersbewijs-zuiveringsslib-en-compost en kies dan voor:
- Mengen van zuiveringsslib doorgeven
- Gehalte zuiveringsslib na mengen
- Inloggen