geld en rekenmachine

Meer tijd om uitgestelde belasting te betalen

Datum: 1 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 1 oktober 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Ondernemers krijgen drie jaar de tijd om uitgestelde belastingen terug te betalen. Dat is een jaar extra dan oorspronkelijk de bedoeling was, waarmee gehoor wordt gegeven aan de motie van VVD en D66. Goed nieuws voor cumelaondernemers die gebruik maakten van deze regeling.

Veel ondernemers in de cumelasector maakten gebruik van de mogelijkheid om uitstel van het betalingen van belastingen te krijgen. Het was zelfs na het uitstellen van aflossingen in deze sector de meest populaire regeling. Tegen die achtergrond is het goed nieuws dat ondernemers niet langer twee jaar de tijd krijgen om die achterstallige belasting terug te betalen, maar drie jaar. Iets wat ze te danken hebben aan de de motie van Helma Lodders (VVD) en Steven van Weyenberg (D66). Dinsdag stemde de Tweede Kamer hier unaniem mee in. 

Niet alleen komt er meer tijd ook gaat de terugbetalingstermijn pas in op 1 juli 2021. Een week eerder werd hiervoor nog een pleidooi gehouden door MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof, namens VNO-NCW. Dat betekent dat er pas een half jaar later dan eerder aangekondigd was een begin gemaakt hoeft te worden met het terugbetalen van de belasting. 

Ook goed voor de Belastingdienst    
Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft al aangegeven dat hij de motie gaat uitvoeren. "Dat is goed nieuws voor alle ondernemers die uitstel van belasting hebben aangevraagd, maar ook voor de Belastingdienst", zegt Vonhof. "Zo’n 200.000 ondernemers krijgen door deze verruiming meer lucht om er weer bovenop te komen. Hierdoor vallen minder bedrijven om en krijgt de fiscus uiteindelijk meer van de uitgestelde belastingen binnen."

In het licht van de aanscherpingen van de coronamaatregelen eerder deze week wil de voorzitter van MKB-Nederland ook dat andere overheden kiezen voor een ruime terugbetalingstermijn. "Het zou goed zijn als ook zij voor dezelfde termijnen gaan kiezen. Eén lijn voor alle ondernemers blinkt niet alleen uit in helderheid, maar maakt ook de overlevingskansen overall groter."