bermen maaien

Maaien van bermen is niet zonder gevaar

Datum: 5 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 5 juni 2020
Door: Herman Arissen
Het maaien van bermen brengt nog behoorlijk wat risico met zich mee. Cumela Verzekeringen geeft door middel van drie voorbeelden aan wat er kan gebeuren. Ook volgt er een antwoord op de vraag wanneer je bent verzekerd en wanneer niet.

Tijdens het maaien van bermen bestaat er altijd een verkeersrisico. Je werkt immers langs of (gedeeltelijk) op de openbare weg. Andere verkeersdeelnemers schatten vaak niet goed in waarmee je bezig bent, hoeveel dat van jouw aandacht vraagt en wat ze kunnen verwachten. Verder speelt ook het toenemende ongeduld in het verkeer een rol. Van tevoren nadenken over de uit te voeren werkzaamheden, de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, een aangepaste snelheid kiezen, rekening houden met fouten van anderen en rustig blijven, horen al bij het werk. Welke risico’s doen zich in de praktijk nog meer voor? Is de daaruit voortvloeiende schade wel verzekerd en waar moet je dan op letten? En hoe kun je schade voorkomen?

Voorval 1

schade

Tijdens het maaien van de bermen in opdracht van Strukton Rail heeft een cumelabedrijf een HAS-kast van Liander omver gereden. Er had weliswaar een visuele inspectie plaatsgevonden in het kader van de Flora- en faunawet, maar daarbij was de kast niet gevonden. De kast was slecht zichtbaar in de hoge begroeiing en enkel gemarkeerd door twee paaltjes. De schade bedroeg zo’n 6600 euro.

Ben je verzekerd?
In deze situaties wordt de aansprakelijkheid van het cumelabedrijf al snel aangenomen en zijn er in de praktijk weinig of geen mogelijkheden om de schade te verhalen op de opdrachtgever. De schade is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken trekker.


Voorkomen:

 • Bestekken worden regelmatig opnieuw uitgeschreven: probeer het werk te behouden.
 • Zet zoveel mogelijk een vaste medewerker op het werk, die de situatie ter plaatse kent.
 • Leg informatie over de berm zoveel mogelijk vast. Er is daarvoor een app beschikbaar.
 • Ga in gesprek met je opdrachtgever over het voorkomen van schade en wie de rekening betaalt als dat niet lukt.

Voorval 2

schade maaien

Een zzp’er wordt ‘s morgens met een maaier van een cumelabedrijf op pad gestuurd om het talud langs een spoorbaan te maaien. De nacht ervoor heeft het extreem hard geregend. Op de drassige ondergrond glijdt de maaier weg en rolt die van het talud af. De zzp’er stoot zijn hoofd aan de maaier. Hij komt met een claim voor door hem gederfde inkomsten, omdat hij een tijd niet kan werken.

Ben je verzekerd?
Als werkgever ben je al snel aansprakelijk voor de letselschade van ondergeschikten en onder hen valt ook de genoemde zzp’er, die met materiaal van en op instructie van het cumelabedrijf werkt. Letsel van een bestuurder is uitgesloten op de werkmateriaalverzekering van de maaier en ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar zal normaal gesproken geen dekking geven. In dit geval bleek gelukkig een werknemersschadeverzekering voor werknemers te zijn afgesloten, waardoor de verzekeraar een bedrag van 7500 euro aan gederfde inkomsten aan de zzp’er kon vergoeden.


Voorkomen:

 • Weet met welke zzp’ers je werkt en vraag na of er een arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten, zodat deze verzekeraar letselschade (grotendeels) voor zijn rekening kan nemen.
 • Geef de zzp’er een duidelijke instructie en informeer hem over de risico’s van het werk: leg vast!
 • Houd rekening met de gewichtsverdeling van de maaier en verklein de kans op vallen.
 • Denk aan de bodemgesteldheid en de factoren die hierop van invloed kunnen zijn, zoals het weer.
 • Houd de omgeving goed in de gaten en speel daarop in.

Voorval 3

schade maaien

Een cumelabedrijf is aan het klepelmaaien in de berm van een autoweg in de polder. Vanuit tegengestelde richting komt een touringcar aanrijden. Tot grote schrik van de inzittenden van de bus horen ze ineens een harde knal en blijkt een grote ruit van de bus onherstelbaar te zijn beschadigd. De schade bedraagt bijna 1000 euro en valt daarmee onder het eigen risico van het cumelabedrijf.

Ben je verzekerd?
Dergelijke schade is verzekerd op de werkmateriaalverzekering van de betrokken trekker. Vaak ontstaat er echter discussie of de schade wel is veroorzaakt door de maaiwerkzaamheden van het cumelabedrijf, zeker als de schadelijder zich pas later meldt. De verhalen van beide partijen, de omstandigheden ter plaatse, foto’s van de schade en eventueel de verklaring van getuigen moeten dan duidelijkheid brengen, maar de schadelijder moet uiteindelijk aantonen wat er is gebeurd.


Voorkomen:

 • Zorg dat alle afschermingen intact zijn.
 • Let op de aanwezigheid van steentjes of andere rommel die kan wegschieten.
 • Werk in de buurt van een weg met de rijrichting mee.
 • Pas de snelheid zoveel mogelijk aan de werk- en terreinomstandigheden aan.
 • Houd verkeer zoveel mogelijk op afstand en waarschuw voor de werkzaamheden.

Schades voorkomen

Om schades te voorkomen is het geven van voorlichting en een goede instructie aan jouw medewerkers van groot belang. Maak gebruik van onze toolboxen, die onder meer via de app Veilig Vakwerk op het juiste moment en op een aantrekkelijke manier aan jouw medewerkers kunnen worden gegeven. Laat jouw medewerkers altijd een Laatste Minuut Risico Analyse uitvoeren, voordat ze daadwerkelijk aan het werk gaan. Voor meer achtergrondinformatie
kun je terecht in de Arbo-catalogus.

Om schades te voorkomen is het geven van voorlichting en een goede instructie aan jouw medewerkers van groot belang. Maak gebruik van onze toolboxen, die onder meer via de app Veilig Vakwerk op het juiste moment en
op een aantrekkelijke manier aan jouw medewerkers kunnen worden gegeven. Laat jouw medewerkers altijd een Laatste Minuut Risico Analyse uitvoeren, voordat ze daadwerkelijk aan het werk gaan. Voor meer  achtergrondinformatie kun je terecht in de Arbo-catalogus.