Verzekeringen - Personeel

Leg voor 1 juli de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast

Datum: 19 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 19 juni 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Zorg ervoor dat er voor 1 juli van alle medewerkers die voor 1 januari 2020 in vaste dienst kwamen een schriftelijke arbeidsovereenkomst terug te vinden is. Ontbreekt die dan wordt er alsnog met terugwerkende kracht een hoge WW-premie gerekend vanaf 1 januari 2020.

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn en die geen oproepovereenkomst hebben, kregen eerder tot 1 april 2020 de tijd om de arbeidsovereenkomsten schriftelijk vast te leggen. Vanwege de coronacrisis kwamen daar nog drie maanden bij, tot 1 juli 2020. Die termijn loopt binnenkort af.

Als werkgever moet je daarom niet vergeten dat je vóór deze datum de arbeidscontracten van deze werknemers die op 1 juli nog in dienst zijn, schriftelijk vastlegt.

Heb je op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet geregeld? Dan ben je voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Heb je een werknemer op 1 januari 2020 of later in dienst genomen, dan moet je de arbeidsovereenkomst meteen schriftelijk vastleggen. Doe je dit niet, dan ben je de hoge WW-premie verschuldigd voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is en geen oproepovereenkomst heeft. Het verschil in premie is 5 procent!