mesttank, mest, 2021, uitrijden

Langere uitrijdperiode voor mest noodzakelijk

Datum: 26 augustus 2021
Laatst bijgewerkt: 26 augustus 2021
Door: Hans Verkerk
Een verlenging van het uitrijdseizoen tot 15 september voor grasland en tot 30 september voor bouwland, dat vragen wij samen met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) aan demissionair landbouwminister Carola Schouten. Die extra tijd hebben we hard nodig vanwege het extreme weer en wij vragen opnieuw om een einde te maken aan kalenderlandbouw.

We hebben dit jaar te maken met extreme weersomstandigheden, waardoor de oogst van zomergranen behoorlijk vertraagd is en de geplande aanwending van mest op die percelen mogelijk niet door kan gaan. Aan de andere kant hebben melkveehouders nog ruim mest in de opslagen, terwijl de percelen nog prima een kleine bemesting kunnen gebruiken om uitputting van het gewas tegen te gaan.

Laat de boeren zelf bepalen welk moment voor het aanwenden van mest het beste moment isDe akkers en de gewassen hebben de energie uit de mest hard nodig, maar helaas zit opnieuw de kalenderlandbouw in de weg. Het einde van de uitrijdperiode voor grasland per 1 september en op bouwland op 16 september staat een goede landbouwpraktijk in de weg.

Wij hebben daarom samen met de NMV en de NAV aan Schouten gevraagd om een verlening van de uitrijdperiode. Bovendien roepen we minister Schouten op om een einde te maken aan deze kalenderlandbouw. Laat de boeren zelf bepalen welk moment voor het aanwenden van mest in zijn / haar omstandigheden en in relatie tot de natuur en weersomstandigheden het beste moment is.