Keurmest logo

Landbouw bouwt aan duurzame mestketen

Datum: 12 juni 2019
Laatst bijgewerkt: 6 februari 2020
De Nederlandse landbouw is sterk geworden door samen met ketenpartijen te bouwen aan duurzame afzetketens voor vlees, zuivel en eieren. Daar komt nu een nieuwe keten bij: de duurzame mestketen. De mestsector bouwt aan een duurzame keten met certificeringssysteem KeurMest. De Stichting Mestafzetcontrole gaat hiervan de borging verzorgen.

Een duurzame mestketen sluit aan op de LNV-visie op kringlooplandbouw en op de hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en -werkwijze. LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en Transport en Logistiek Nederland hebben een plan van aanpak opgesteld voor de bouw van een solide mestketen. Dit plan heeft minister Schouten (LNV) goedgekeurd.

Certificering
Om samen te bouwen aan die transparante en eerlijke mestketen is certificering van de ketenpartijen in de mestsector nodig. Landbouwers, distributeurs en andere partijen kunnen zich in de loop van 2020 via het certificeringsprogramma KeurMest certificeren. Dan kan iedere boer zien of hij met gecertificeerde afnemers te maken heeft en vice versa.

Het werken en bijdragen aan een eerlijke mestketen moet inzichtelijk en controleerbaar worden gemaakt via een certificeringssysteem, dat Stichting Mestafzetcontrole gaat borgen. Voorzitter Ruud Huirne: “We gaan als mestsector samen bouwen aan een transparante en eerlijke mestketen. Het verleden heeft bewezen dat onze landbouwketens tot een van de innovatiefste en krachtigste behoren in de wereld. Dat gaan we nu opnieuw doen, met mest.”

Zaken op orde
Landbouwers zorgen goed voor plant, dier en ecosysteem. Op de juiste manier omgaan met mest hoort daarbij en met het certificeringssysteem wordt dat inzichtelijk gemaakt. Huirne: “Dit doen we door met elkaar te laten zien dat we onze zaken op orde hebben. Zo weten we gezamenlijk het negatieve imago rondom mest en mestgebruik van ons af te schudden. Dit komt het maatschappelijk en politiek draagvlak voor de veehouderij in Nederland ten goede.” De verwachting is dat certificering de ketenpartijen op termijn meer ruimte geeft in de wet- en regelgeving en financiering.

Consultatie certificeringssysteem
De Stichting Mestafzetcontrole zet een belangrijke stap om de mestketen transparant te maken. De stichting publiceert het concept en de bijbehorende documenten voor het ketencertificaat KeurMest op haar website (www.mestafzetcontrole.nl/consultatie), zodat belanghebbenden erop kunnen reageren. Een reactie geven was mogelijk tot 15 juli 2019 via [email protected]