Rekenmachine

Kostprijsdag zet ondernemers aan het rekenen

Datum: 26 januari 2022
Laatst bijgewerkt: 27 januari 2022
Door: Dieuwer Heins
Ruim veertig ondernemers konden afgelopen donderdag een goed gesprek voeren met de adviseurs van Cumela Advies over hun kostprijs. Aan het eind van het gesprek was de conclusie telkens dat ze verrast waren door de hoogte van de kostprijsstijging. Een extra reden om de tarieven nog eens goed door te rekenen.

Direct nadat de lijnen open gingen, hadden de drie adviseurs al de eerste ondernemers aan de lijn. De eerste verklaarde al naar deze dag uitgekeken te hebben en wilde graag eens sparren over de aanpassing van de kostprijs die hij wilde doorvoeren. Zo volgden vele ondernemers die nogal eens verrast waren door de mate waarin een tariefaanpassing nodig was om de gestegen kostprijs te kunnen volgen. Meerderen hadden het idee dat drie procent wel voldoende was, maar schrokken toen uit de berekening duidelijk werd, dat meer dan acht procent noodzakelijk is om de gestegen kosten bij te houden.

Gelukkig waren er ook ondernemers die dit najaar al tussentijds een aanpassing hadden gedaan en nu met een kleinere verhoging konden volstaan. “Maar gekeken op jaarbasis zien we dat de meeste bedrijven op aanpassingen tussen de zes en tien procent uitkomen”, stelt organisator Dieuwer Heins. Hij stelt vast dat de dag duidelijk aan een behoefte heeft voldaan. “Sommigen noemden het een duidelijke meerwaarde van hun lidmaatschap, anderen konden we helpen met een advies over het toepassen van de juiste indexering in hun aanneemcontracten. Uiteindelijk hadden we zoveel vragen, dat we ook de hele vrijdag nog bezig geweest zijn met het afwikkelen daarvan.”

Meer aan het rekenen
Hij noemt het ook opvallend dat dit jaar duidelijk meer ondernemers aan het rekenen zijn geslagen. “We krijgen al een paar maanden veel meer vragen over de kostprijs. Dat was voor ons ook de reden om deze dag te organiseren. We wilden mensen de mogelijkheid geven om op een laagdrempelige manier direct met ons te spreken over de kostprijs op hun bedrijf en hoe je dit moet vertalen in je tarief. Dan krijg je ook gelijk de vraag, hoe je dit moet verkopen aan de klant en wat reëel is. Iedereen realiseert zich dat er wat moet gebeuren maar velen worstelen met de uitvoering. Daar kun je dan samen over in gesprek.” 

Voor Heins en collega’s is het ook niet voorbij na deze dag. “Vragen hierover kunnen ondernemers altijd stellen, alleen nu loopt dat via de Ondernemerslijn en moeten ze misschien even geduld hebben voor we terug kunnen bellen. Maar voor een adviesgesprek zijn we altijd bereikbaar.” Wil je extra informatie of twijfel je over de juiste toepassing, bel dan met onze Ondernemerslijn via 033 247 49 99. 

Meer informatie

Meer informatie over het berekenen van de kostprijs vind je op deze pagina.