Innovatie

Ideeën voor vergaande vermindering ammoniakemissie bij bemesting? Meld je aan!

Datum: 23 augustus 2021
Laatst bijgewerkt: 23 augustus 2021
Door: Hans Verkerk
Op 23 september van 19.30 tot 20.30 uur organiseren wij samen met Fedecom een digitale bijeenkomt over het Innovatieprogramma Mestaanwending. Loonwerkers en machinebouwers zijn bij uitstek dé innovators als het gaat om bemestingstechnieken. Daarom willen we jou uitnodigen om mee te denken en te praten over het innovatieprogramma!

De Wageningen UR is deze maand gestart met een nieuw onderzoeksprogramma, gericht op het halveren van de ammoniakemissie bij mestaanwending ten opzichte van de huidige niveaus. Om samen te kunnen innoveren wil het programma omstandigheden scheppen die het voor machinebouwers en loonwerkers aantrekkelijk maakt om bij te dragen aan het programma.

De betrokkenheid en inzet van de agrarische sector, vertegenwoordigt door onder andere Cumela, Fedecom en LTO, is daarom onmisbaar. Een mogelijkheid is het inrichten van een nationale 'technische kraamkamer'. Als sectorvertegenwoordiger(s) willen wij graag in gesprek met onze innovatieve leden. Heb jij ideeën voor vergaande vermindering ammoniakemissie bij bemesting? Meld je dan aan.

Denk en praat mee!

Wil jij mee denken en praten op 23 september van 19.30 tot 20.30 uur? Stuur een mail met het onderwerp: Aanmelding online 23 september naar [email protected]. Je ontvangt dan informatie hoe je digitaal kunt deelnemen aan de bijeenkomst. 

Over het onderzoeksprogramma
De Wageningen UR voert dit onderzoeksprogramma uit in opdracht van het ministerie van LNV en werkt hiervoor onder andere samen met het NMI, het Louis Bolk Instituut, TNO, RIVM, ILVO en Delphy. Zij zoeken samenwerking met machinefabrikanten, loonwerkers en de agrarische sector in een traject waarin technische innovatie, toetsen van de effecten van nieuwe technieken in wetenschappelijk onderzoek, marktverkenning en verbetering van de uitvoeringspraktijk hand in hand gaan.

Het programma zet in op drie sporen:

  1. Stimuleren van verdere innovatie in samenwerking met machinefabrikanten
  2. Uitvoeren van demo’s op proefbedrijven, onder andere over zorgvuldige uitvoering
  3. Onderzoeken van nieuwe ideeën

Het onderzoek moet ertoe leiden dat voor innovatieve technieken een emissiefactor wordt vastgesteld en dat de innovaties daarmee erkend worden en direct doorwerken in overheidsbeleid en regelgeving.

Cumela Nederland

Hans Verkerk

Manager Beleid