Harry van der Maas

Gedeputeerde Van der Maas bezoekt cumelasector

Datum: 23 november 2022
Laatst bijgewerkt: 23 november 2022
Door: Tobias Barth
Wanneer mag (land)bouwverkeer over de Oosterscheldekering, hoe kunnen we het kennisniveau van onze bbl’ers verbeteren en wat doen cumelabedrijven in het Zeeuwse buitengebied? Dat waren enkele punten die op de agenda stonden voor het werkbezoek van Harry van der Maas, gedeputeerde van Zeeland, dat plaatsvond bij Loon- en Verhuurbedrijf Melse Maljaars in Aagtekerke (Zeeland).

Namens Cumela waren Teun Jansen (adviseur ruimtelijke ordening), Tobias Barth (bedrijvenadviseur) en Leontien Kloosterman (bestuurslid Zeeland) aanwezig bij het werkbezoek. Jan en Lenn de Visser, de eigenaren van Melse Maljaars, vertelden over het belang van cumelabedrijven in het buitengebied en dat zij als typisch cumelabedrijf worstelen met hun bestemmingsplan. 
Omdat er bij gemeenten geen duidelijk kader is voor cumelabedrijven en zij niet altijd op de hoogte zijn waar onze werkzaamheden uit bestaan, verloopt de vergunningsverlening vaak stroef gaven de vertegenwoordigers van Cumela aan. Tijdens het gesprek bleek dat de provincie hier een belangrijke rol in kan spelen. Er is namelijk bestuurskracht nodig om beleid te maken voor de cumelasector. Inmiddels is door de fractie van CDA en SGP een motie ingediend om te onderzoeken of in een volgende aanpassing van de Omgevingsverordening een aparte categorie voor cumelabedrijven gemaakt kan worden met bijhorende definitie. 

Openstellen Oosterscheldekering

Daarnaast is met Van der Maas gesproken over het openstellen van de Oosterscheldekering voor landbouwverkeer. Omdat de Zeelandbrug te smal is en de snelheid op de Oosterscheldekering is afgewaardeerd naar 80 km/u, zou dit in combinatie met passeerstroken of venstertijden een veilige verbinding kunnen zijn. Het is een oud en belangrijk knelpunt omdat het een doorgaande route betreft die ook opgenomen is in het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. De provincie, Cumela en andere belangenorganisaties gaan dit opnieuw onder de aandacht brengen bij Rijkswaterstaat.

Kwaliteit onderwijs

Tenslotte ging het ook over het onderwijs. Tijdens het gesprek gaf de gedeputeerde duidelijk aan dat Cumela in gesprek moet blijven met de scholen als er onvrede is over de kwaliteit. Het doorverwijzen van stagiaires en bbl’ers naar een andere leslocatie is volgens hem geen oplossing van het probleem. In gesprek gaan én blijven is het advies van Van der Maas. Daarop is inmiddels actie ondernomen en nog voor het einde van het jaar zullen de eerste gesprekken plaatsvinden tussen Cumela en Scalda. 

Tijdens het werkbezoek is eens te meer gebleken dat beeldvorming ontzettend belangrijk is stelt bedrijvenadviseur Tobias Barth vast. “We zien de dingen vaak niet zoals ze zijn, maar zoals we zelf zijn. Juist daarom is het belangrijk om zelf zichtbaar te zijn en in gesprek te gaan met de ander.”