Thema mest

Exportpositie naar Frankrijk onder druk

Datum: 9 april 2019
Laatst bijgewerkt: 13 maart 2020
De NVWA heeft ons op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt digestaat steeds meer onder de noemer van gecomposteerde mest te worden geëxporteerd.

In 2018 en de eerste maanden van 2019 zijn er ruim 2700 vrachten vaste fractie van digestaat geëxporteerd, waarbij de schijn wordt gewekt dat dit digestaat is gecomposteerd. In de praktijk blijkt de dikke fractie totaal niet gecomposteerd, waardoor het niet voldoet aan de Franse regels voor het gebruik van digestaat op landbouwgrond. De transporten worden uitgevoerd door circa 10 exporteurs en zijn afkomstig van ongeveer 30 vergisters.

Wij waarschuwen voor deze werkwijze. Hoewel de exporteurs en vergisters mogelijk geen Nederlandse regels overtreden, zetten ze hiermee wel de exportpositie naar Frankrijk op het spel. Voor een goede positie is vertrouwen van buitenlandse afnemers en de buitenlandse autoriteiten in onze goede mestproducten essentieel. Een product leveren dat niet voldoet aan de Franse bemestingseisen schaadt dit vertrouwen en zet onze exportpositie op het spel. Dat is zeer kortzichtig en alleen gericht op gewin op korte termijn. Wij roepen daarom vergisters en exporteurs op om zich zowel aan de Nederlandse als de buitenlandse regels en voorschriften te houden.