Trein

Dodelijk ongeval op een spoorwegovergang

Datum: 6 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 6 juli 2020
Door: Herman Arissen
In mei dit jaar was een cumelabedrijf betrokken bij een ernstig ongeval op een onbewaakte spoorwegovergang. Bij het oversteken werd de aanhanger vol puin en zand achter de tractor frontaal aangereden door een trein op volle snelheid. De trein ontspoorde en kwam een paar honderd meter verderop tot stilstand. De treinmachinist overleed en enkele passagiers liepen lichte verwondingen op. Wat kun je doen om dit soort ongelukken te voorkomen?

De schade loopt in de miljoenen: de bovenleiding was geknapt, het voorste treinstel was total loss en er was zware schade aan de rest van de trein. Er moesten bussen ingezet worden en nog dagen later ondervond het treinverkeer hinder. Enkele seconden eerder en ongetwijfeld had ook de bestuurder van de tractor het niet meer kunnen navertellen.

Bestaand probleem
In het verleden zijn meerdere ongevallen op spoorwegovergangen geweest. Jaarlijks overlijden hieraan nog steeds 10 tot 15 mensen. Nederland heeft veel en toenemend treinverkeer en een groot aantal overwegen. Onbewaakte spoorwegovergangen liggen veelal in landelijke gebieden en met name in de oostelijke en noordelijke provincies. Vandaar dat cumelabedrijven er meer mee geconfronteerd worden. Groot en zwaar verkeer (zoals tractoren, werkmateriaal en vrachtwagens) vormen sowieso een groter risico bij het passeren van een overgang. Dergelijk verkeer heeft meer tijd nodig om over te steken en heeft een grotere kans om ergens te blijven steken.

Wat wordt er aan gedaan?
De ongevallen  hebben onder meer geleid tot landelijk onderzoek en tot het nemen van maatregelen door de overheid. Zo is besloten om voor 2023 alle onbeveiligde spoorwegovergangen of te beveiligen of af te sluiten. Ook wegbeheerders, zoals gemeenten, kunnen onbewaakte overgangen sluiten. In de praktijk gebeurt dit overigens vaak niet, omdat dat veel weerstand oproept. Voor beveiligde overgangen loopt een landelijk programma van Pro Rail om de grootste risico’s weg te nemen.

Wat kun je zelf doen?
Het belangrijkste is om te zorgen dat je alert bent en niet afgeleid op het moment dat je een overgang moet oversteken. Bij een onbewaakte overgang moet je zelf bepalen of het veilig is om over te steken. Stop altijd voor een onbeveiligde overweg en ga er altijd vanuit dat er een trein aan kan komen. Zorg dat je zo goed mogelijk zicht hebt over de spoorbaan en zet eventueel iemand op een plek met meer zicht neer, die aanwijzingen kan geven.

Let erop dat de overgang in één keer kan worden overgestoken. Rijd de overweg alleen op wanneer voldoende ruimte is voor de hele voertuigcombinatie op de rijbaan na de overgang. Ga nooit manoeuvreren of achteruit rijden op een overweg, want als je komt stil te staan levert dat een groot gevaar op.

Je kunt je ook afvragen of bepaalde combinaties en belading wel geschikt zijn om veilig een spoorwegovergang over te komen. Zorg dat je met elkaar weet met welke gevaarlijke overgangen je te maken hebt, wat daar speelt en hoe je er het beste mee kunt omgaan.

Meld gevaarlijke situaties bij zowel de wegbeheerder als Pro Rail. Als er niet gemeld wordt, wordt er zeker niets aan de situatie gedaan. Helaas komen de nodige acties niet altijd op tijd. Na eerdergenoemd ongeval zijn maatregelen uitgevoerd om het belemmerde zicht vanaf de weg te verbeteren en ook eerder werden pas overgangen afgesloten nadat doden waren gevallen.